Ιωάννης Γ. Φουντούλης (Ioannis G. Fountoulis)

Αναπληρωτής Καθηγητής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

 

Διεύθυνση Πανεπιστημίου:

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84, Αθήνα

Τηλέφωνο:

+30 210 72 74 409

FAX:

+30 210 72 74 096

E mail:

fountoulis@geol.uoa.gr

Web page:

http://labtect.geol.uoa.gr/pages/fountoulis/fountoulis_gr.htm

 

 

 

1983

Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

1986-1991

Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

1994

Διδάκτωρ των Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

1996

Λέκτορας Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

2001

Επίκουρος Καθηγητής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

2009

Αναπληρωτής Καθηγητής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

 

 

Μέλος επιστημονικών Εταιριών και Επιτροπών

 

1.      Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (ΕΓΕ).

2.      Μέλος της Επιτροπής Τεκτονικής της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (ΕΓΕ).

3.      Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

4.      Μέλος της διεθνούς οργανωτικής ομάδας για το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα geoNatHaz

 

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νεοτεκτονική, Ενεργό Τεκτονισμό, Μορφοτεκτονική και την Εφαρμογή τους στην Υδρογεωλογία, Τεχνική Γεωλογία και εν γένει στο Γεωπεριβάλλον.

 

 

Ερευνητική δραστηριότητα

 

Έχω λάβει μέρος σε περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα.

 

Νεοτεκτονική

Υδρογεωλογία

Τεχνική Γεωλογία

ΧΥΤΑ

Γεωπεριβάλλον

 

 

Δημοσιεύσεις

 

Είναι συγγραφέας και/ή συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 130 επιστημονικές εργασίες:

 

1987-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2010

 

Ερευνητική δραστηριότητα

 

Έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Νεοτεκτονική:

 

2000-2010

 

 1. Μελέτη της σχέσης μεταξύ σεισμικής δραστηριότητας-υδροθερμικής δράσης (κυρια υποθαλάσσιας), ηφαιστειότητας και τεκτονικών δομών στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου Ανάθεση ΟΑΣΠ (2001-2003). Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Παπαβασιλείου.
 2. Διερεύνηση βαθιάς δομής της ΚΔ Αττικής με τη συνδρομή γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης. Ανάθεση ΟΑΣΠ (2001-2003). Επιστημονικός Υπεύθυνος Ταξ. Παπαδόπουλος.

 

 

1990-2000

 

 1. Νεοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας φύλλο “Γρεβενά” σε κλίμακα 1/100.000. Ανάθεση ΟΑΣΠ – ΥΠΕΧΩΔΕ (1996-1998) Επιστ. υπευθ., Ε. Λέκκας.
 2. Τεκτονική ανάλυση ρηγμάτων σεισμόπληκτης περιοχής Πύργου. Ανάθεση Νομαρχία Ηλείας. (1994 - 1995) Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Λέκκας.
 3. Χάρτης ρηγμάτων του Ελληνικού χώρου, Στερεά Ελλάδα, κλίμακα 1/300.000. Ανάθεση ΟΑΣΠ (1993-1995) Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.

 

 

1980-1990

 

 1. Νεοτεκτονικός χάρτης  Νομού Λακωνίας σε κλίμακα 1/50.000. Ανάθεση Νομαρχία Λακωνίας. Επιστ. υπευθ.  Η. Μαριολάκος (1989-1993).
 2. Νεοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας, φύλλα “Πύργος” “Τρόπαια” σε κλίμακα 1/100.000. Ανάθεση Νομαρχία Ηλείας. (1989 - 1991).  Επιστ.  υπευθ.,  Ε.  Λέκκας.
 3. Γεωλογική - Νεοτεκτονική μελέτη Σεισμόπληκτων περιοχών  Νομού Ηλείας (Χερσόνησος Κυλλήνης). Ανάθεση ΟΑΣΠ - ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα 1988 - 89. Επιστ. υπευθ.,  Η. Μαριολάκος, Ε. Λέκκας.
 4. Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας, Φύλλα  “Καλαμάτα,” “Καρδαμύλη”, σε κλίμακα 1/50.000. Ανάθεση Ο.Α.Σ.Π. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 1986 - 1987. Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 5. Μικροζωνική Μελέτη Καλαμάτας. Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Γεωμορφολογία. Ανάθεση Ο.Α.Σ.Π. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 1986 ­1987. Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 6. Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας,  Φύλλο  “Φιλιατρά”, σε κλίμακα 1/100.000.  Ανάθεση Ο.Α.Σ.Π - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 1986 - 1988 Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.

 

 

Υδρογεωλογία:

 

2000-2010

 

 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικής Προστασίας Νομού Λακωνίας. Ανάθεση Νομαρχία Λακωνίας (2007) Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Laconia Flood report, Laconia floods strategic map, Laconia floods strategic map simple-01, Laconia floods strategic map simple-02, Laconia floods strategic map 50000-01, Laconia floods strategic map 50000-01, Laconia floods strategic map 50000-03
 2. Συνεχής τηλεμετρική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Ευρώτα ποταμού και αυτόματο σύστημα άμεσης ειδοποίησης. Ανάθεση ΤΕΔΚ Λακωνίας (2003-2005). Επιστημονικός Υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των υδατικών πόρων Δήμου Θεραπνών και προτάσεις για την ορθολογική διαχείρισή τους. Ανάθεση Δήμος Θεραπνών (2002-2004). Επιστημονικός Υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 4. Υδρογεωλογική μελέτη στον αρχαιολογικό χώρο Ήλιδας. Ανάθεση ΥΠΠΟ (2003-2004). Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 5. Υδρογεωλογική έρευνα στον ευρύτερο χώρο των Λευκαδίων και υποβιβασμός της στάθμης των υπογείων υδάτων στο Μακεδονικό τάφο των Ανθεμίων στα λευκάδια Ν. Ημαθίας. Ανάθεση ΥΠΠΟ (1999-2001). Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.

 

 

1990-2000

 

 1. Υδρολογική – Υδρογεωλογική έρευνα για την προστασία των ρευμάτων και των υπόγειων υδροφορέων από τις πιθανές επιπτώσεις λόγω λειτουργίας του ΧΥΤΥ στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ Ν. Χανίων. Ανάθεση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (1997). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 2. Έρευνα επί των σημερινών συνθηκών και μελλοντικών αναγκών ύδρευσης Δήμων και κοινοτήτων Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Ανάθεση Υπουργείο Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας (1997 -1999). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 3. Υδρογεωλογική μελέτη τεχνητού εμπλουτισμού καρστικών υδροφορέων περιοχής Ορφανών (Ν. Καρδίτσας) - Υπέρειας (Ν. Λάρισας). Ανάθεση Υπουργείο Γεωργίας (1997 -1999).
 4. Τεκμηρίωση των αιτίων της υγρασίας στους Μακεδονικούς τάφους στα Λευκάδια Ν. Ημαθίας. Ανάθεση Υπουργείο Πολιτισμού (1997-1998). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 5. Υδρογεωλογική  μελέτη στο Δήμο Καλλιθέας. Ανάθεση Δήμος Καλλιθέας, (Αύγουστος 1993-1995). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 6. Παροχή Συμβουλών και Υπηρεσιών Συνεπίβλεψης  επί  Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών και Γεωφυσικών ερευνητικών εργασιών. Ανάθεση Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.), (Μάρτιος, Απρίλιος 1993). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 7. Υδρογεωλογική μελέτη  Κάτω Μεσσηνίας. Ανάθεση ΓΓΕΤ - Νομαρχία Μεσσηνίας, (1992 υπό εξέλιξη). Επιστ. υπευθ., Η. Μαριολάκος.

 

 

Τεχνική Γεωλογία:

 

2000-2010

 

 1. Ερευνητικές εργασίες για τη διερεύνηση του υπεδάφους των βυζαντινών Ναϋδρίων Αγ. Σπυρίδωνα και Αγ. Νικολάου στη «Σπηλιά» Πεντέλης.  Ανάθεση ΥΠΠΟ (2002). Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 2. Έρευνα επι των Γεωλογικών - Γεωτεχνικών - Νεοτεκτονικών συνθηκών στον αρχαιολογικό χώρο του Φρουρίου Φαναρίου Ν. Καρδίτσας. Ανάθεση Υπουργείο Πολιτισμού (1996-1998). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 3. Ερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ευστάθειας του τοιχίου στο βόρειο τμήμα στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και προτάσεις για την προστασία του. Ανάθεση ΥΠΠΟ (2001-2002). Επιστημονικός Υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.

 

 

1990-2000

 

 1. Εκτέλση Ά Φάσης Γεωλογικών - Γεωτεχνικών - Νεοτεκτονικών ερευνών στους αρχαιολογικούς χώρους:  Ανάθεση Υπουργείο Πολιτισμού (1995-1999). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 2. Γεωλογική –γεωτεχνική – νεοτεκτονική έρευνα σε αρχαιολογικές περιοχές – μνημεία (Ζάκρος – Μυκήνες). Ανάθεση ΟΑΣΠ (1994-1995). Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.

 

 

1980-1990

 

 1. Α  Φάση  Γεωλογικών - Γεωτεχνικών - Νεοτεκτονικών  μελετών σε Αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (περιοχές Ηρακλείου Κρήτης, Κυθήρων, Μυστρά) (1989 - 1990). Ανάθεση Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Επιστ. υπεύθ. Η. Μαριολάκος.
 2. Α  Φάση  Γεωλογικών - Γεωτεχνικών - Νεοτεκτονικών  μελετών σε Αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (περιοχή  Φαιστού) (1989 ­1990). Ανάθεση Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Επιστ. υπεύθ. Η. Μαριολάκος.
 3. Γεωλογική - Γεωτεχνική Μελέτη Πύλου, Μεσσήνης, Γαργαλιάνων και Φιλιατρών. Ανάθεση 0.Α.Σ.Π. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 1987. Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.

 

 

ΧΥΤΑ

 

1990-2010

 

 1. Συμπληρωματικές γεωλογικές εργασίες για τη σύνταξη πλήρων χαρτών στις περιοχές Ριτσώνα, Βαρνάβας, Τρικέρατο και Λάκκα Μάσκαρη Αττικής. Ανάθεση Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., (Ιούλιος, Αύγουστος 1993). Επιστημονικός υπεύθυνος  Η. Μαριολάκος.
 2. Συμπληρωματικές Γεωλογικές εργασίες για την σύνταξη πλήρων Χαρτών στους υποψήφιους ΧΥΤΑ Ν. Αττικής, Θέσεις: ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΤΡΙΚΕΡΑΤΟ, ΛΑΚΚΑ ΜΑΣΚΑΡΗ, ΡΙΤΣΩΝΑ. Ανάθεση ΕΣΔΚΝΑ (1994). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 3. Συμπληρωματικές Γεωλογικές εργασίες για την σύνταξη πλήρων Χαρτών στους υποψήφιους ΧΥΤΑ Ν. Αττικής, Θέσεις: ΜΗΛΙΕΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ. Ανάθεση ΕΣΔΚΝΑ (1996). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 4. Γεωλογικές εργασίες για την σύνταξη πλήρων χαρτών στον υποψήφιο ΧΥΤΑ Ν. Χανίων στη θέση ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ. Ανάθεση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (1996). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 5. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο Ν. Χανίων. Γεωλογικές εργασίες για την σύνταξη πλήρων χαρτών στον υποψήφιο ΧΥΤΑ Ν. Χανίων στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ. Ανάθεση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (1996). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 6. Γεωλογικές εργασίες για την σύνταξη πλήρων χαρτών στον υποψήφιο ΧΥΤΑ Ν. Χανίων στη θέση ΒΑΡΔΙΑ. Ανάθεση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (1996). Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 7. Τεχνικές μελέτες χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ – Φάση Α΄). Ανάθεση ΚΕΔΚΕ 2006-2007. Τόμοι 94. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Λέκκας.
 8. Εκπόνηση ειδικών γεωλογικών χαρτών για τη θέση Μελετάνι (Τρικέρατο) Δ. Αττικής. Ανάθεση Δήμος Μάνδρας (2007). Επιστημονικός Υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.

 

 

Γεωπεριβάλλον

 

1990-2010

 

 1. Αποκατάσταση λατομείου Τουρκοβουνίων Βιαρόπουλου. Ανάθεση Οργανισμός Αθήνας 1995-1996) Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Παναγόπουλος (ΕΜΠ).
 2. Αποκατάσταση λατομείου Μαρκόπουλου. Ανάθεση Οργανισμός Αθήνας 1996) Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Παναγόπουλος (ΕΜΠ).
 3. Τεκμηρίωση των αιτίων της υγρασίας στους μακεδονικούς τάφους στα Λευκάδια Ν. Ημαθίας. Ανάθεση ΥΠΠΟ (1996-1998). Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 4. Προσδιορισμός των χωροχρονικών μεταβολών της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο εσωτερικό 2 μακεδονικών τάφων στα Λευκάδια. Ανάθεση ΥΠΠΟ (2000-2002). Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος
 5. Οργάνωση και εξοπλισμός Γεωλογικού Μουσείου στον Ταϋγετο (Αναβρυτή), των Κέντρων ενημέρωσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών στη Σοχά και Κουμουστά καθώς και των περιπτέρων ενημέρωσης στη Λαγκάδα, Λακκώματα και Παλαιοπαναγιά. Ανάθεση Δήμος Σπαρτιατών (2000-2002). Επιστημονικός Υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 6. Εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης των χωροχρονικών μεταβολών των μικροκλιματικών παραμέτρων στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης. Ανάθεση ΥΠΠΟ (2001-2002). Επιστημ υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 7. Συνεχής τηλεμετρική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Ευρώτα ποταμού και αυτόματο σύστημα άμεσης ειδοποίησης. Ανάθεση ΤΕΔΚ Λακωνίας (2003-2005). Επιστημονικός Υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 8. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικής Προστασίας Νομού Λακωνίας. Ανάθεση Νομαρχία Λακωνίας (2007) Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
 9. LIFE – Περιβάλλον 2005-2009 / EnviFriendly (Ευρώτας). Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Συντονιστής - Επιστημονικός Υπεύθυνος Ν. Νικολαϊδης (Πολυτεχνείο Κρήτης).
 10. Συνεχής τηλεμετρική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Ευρώτα ποταμού και αυτόματο σύστημα άμεσης ειδοποίησης. Ανάθεση ΤΕΔΚ Λακωνίας (2006-2007). Επιστημονικός Υπεύθυνος Η. Μαριολάκος.
 11. Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωπεριβαλλοντικών Επιπτώσεων στις Πυρόπληκτες Περιοχές του Νομού Λακωνίας. Ανάθεση Νομαρχία Λακωνίας (Οκτώβριος 2007). Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ι. Φουντούλης.
 12. Ειδικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Γεωδυναμικών Φυσικών Κινδύνων. Προτάσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού στις Πληγείσες Οικιστικές Περιοχές του Νομού Ηλείας. Ανάθεση Νομαρχία Ηλείας (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2007). Επιστημονικός υπεύθυνος Ε. Λέκκας.

 

 

Δημοσιεύσεις

 

Είναι συγγραφέας και/ή συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 130 επιστημονικές εργασίες:

 

 

1987-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2010

 

 

1987-1990

 

1.       ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΣΑΜΠΩ, Β., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, Α., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1987). - Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στο βύθισμα Δίμιοβας - Περιβολακίων.  Πρακτικά 1ου Πανελλ. Γεωγραφ. Συν. της Ελλην.  Γεωγρ. Ετ., Φεβρουάριος 1987,τ.Β, σ. 101-118, Αθήνα.

2.       ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, H.,  ΣΑΜΠΩ,B., ΛΟΓΟΣ, E.,  ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ,  Α. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1987). - Η γεωγραφική εξάπλωση των καταπτώσεων  κατά τους σεισμούς της Καλαμάτας (Σεμπτέμβριος 1986).Πρακτικά 1ου Πανελλ.  Γεωγρ. Συν. της Ελλην.  Γεωγρ. Ετ., Φεβρουάριος 1987, τ. Β, σ. 119-133, Αθήνα.

3.       ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ,  Η.,  ΣΑΜΠΩ, Β ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,.Ι.,  ΛΟΓΟΣ,, Ε.,  ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ , Α.(1987). - Η Πόλγη της Πολιανής. Πρακτικά 1ου Πανελλ.  Γεωγραφ.  Συν. της Ελλ. Γεωγρ.  Ετ., Φεβρουάριος 1987, τ. Β, σ. 40-52, Αθήνα.

4.       ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΣΑΜΠΩ, Β., ΛΟΓΟΣ,  Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1987). - On the Geomorphology-Geology-Neotectonics & Seismotectonics of Kalamata area, - Οδηγός εκδρομής για τα Σεμινάρια του IFAQ-UNESCO (1987), "Seminars on Quaternary Deposits in Tectonic Active Areas".

5.       ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1988). - Νεοτεκτονική παραμόρφωση της ρηξιγενούς επιφάνειας Ζίμπελι (Ανατολικά της Καλαμάτας).Πρακτικά 4ου Γεωλ. Επιστ. Συν. της Ελλην. Γεωλ.  Ετ., Mάιος 1988, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., τ. ΧΧΙΙΙ/3, σ. 241-258.

6.       ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α., ΜΙΡΚΟΥ, Μ.Ρ.,  ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1988). - Στρωματογραφικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Θουρίας - Ανω Αμφειας (Ν. Μεσσηνίας) και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους.Πρακτικά 4ου Γεωλ. Επιστ.  Συν. της Ελλ.  Γεωλ.  Ετ., Μάιος 1988, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., τ. ΧΧΙΙΙ/3, σ. 275-295.

7.       MARIOLAKOS,I., FOUNTOULIS, I., LOGOS, E., LOZIOS, S. (1989).  - Surface faulting caused by the  Kalamata (Greece) earthquakes (13/9/86). - Tectonophysics, 163, p. 197 - 203.

8.α     ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1989). - Εδαφικές διαρρήξεις με ταυτόχρονη εκτίναξη  νερού  και  άμμου κατά το σεισμό της 16-10-1988 στην περιοχή Βαρθολομιού (Δυτ.  Πελοπόννησος, Ελλάδα). - Πρακτικά Α' Επιστ. Συν. Γεωφυσικής, Συλλ. Γεωφυσ. Ελλ., σ. 535 – 563.

8.β     MARIOLAKOS, I., DANAMOS,G., FOUNTOULIS, I., LEKKAS, E.,  LOGOS, E. (1991). - Soil fractures and sand water’s shaking off observed during the earthquake  of October 16th, 1988 at the region of Vartholomio (W. Peloponnesus, Greece). In Proceedings of the European School of Climatology and Natural Hazards Course (Editors: M.E. Almeida - Teixeira, R. Fantechi, R.  Oliveira, A. Gomes Coelho), Commis. Europ. Commun., EUR 12918 EN, p. 257 - 265, Brussels.

9.α.    FOUNTOULIS,  I.  (1989). - The present Geodynamic regime of the Hellenic territory. In:  Guidebook for Excursion για το IGCP Project No 250. Aθήνα-Καλαμάτα, 30 Σεπτ. - 8 Οκτωβρ. 1989, p. 8-15.

9.β.    FOUNTOULIS, I.  (1990). - The present Geodynamic regime of the Hellenic territory. In Guidebook for Excursion for the  “Seminars on Quaternary Deposits in Tectonically Active Areas”. Αθήνα - Καλαμάτα - Κρήτη, 19 - 29 Σεπτεμβρίου 1990, p. 8-15.

10.α.  MARIΟLAKOS, I., LOGOS, E., LOZIOS, S., FOUNTOULIS, I., DANAMOS, G.  (1989). - Description of the itinerary. In Guidebook for Excursion για το IGCP Project No 250. Αθήνα - Καλαμάτα, 30 Σεπτ. - 8  Οκτωβρ. 1989, p. 68-79.

10.β.  MARIOLAKOS, I., LOGOS, E., LOZIOS, S., FOUNTOULIS, I., DANAMOS, G.  (1990). - Description of the itinerary. In Guidebook for Excursion for the   “Seminars on Quaternary Deposits in Tectonically Active Areas”. Αθήνα - Καλαμάτα - Κρήτη, 19 - 29 Σεπτεμβρίου 1990, p. 68-79.

11.     MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., LOGOS, E., LOZIOS, S. (1989). - Methods to study the torsional neotectonic deformation: the case of Kalamata area (SW Peloponnesus, Greece). Πρακτικά 4ου Συνέδριου του IGCP project No 250, Αθήνα - Καλαμάτα, 30 Σεπ. - 8 Οκτωβρ. 1989, (Editor: Chen Qingxuan), CAGS, Beinjing, China, v. 3, p. 15-21 (1991).

12.     ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1990). - Νεοτεκτονικές  μακροπτυχές στην περιοχή Φιλιατρών (Δυτική Μεσσηνία, Πελοπόννησος). - Πρακτικά 5ου Γεωλ. Επιστ. Συν. της Ελλ. Γεωλ.  Ετ., Μάιος 1990, Θεσ/νικη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., τ. ΧΧV/3, σ. 19 - 38.

13.     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α., ΜΙΡΚΟΥ, Μ.Ρ., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1990). - Στρωματογραφικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Φιλιατρών και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους.. Πρακτικά 5ου Γεωλ. Επιστ. Συν.  της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1990, Θεσ/νικη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., τ. ΧΧV/2, σ. 593-608.

14.     ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1990).  - Νεοτεκτονική εξέλιξη της Χερσονήσου της Κυλλήνης (ΒΔ. Πελοπόννησος). - Πρακτικά 5ου Γεωλ. Επιστ. Συν. της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1990, Θεσ/νικη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., τ. ΧΧV/3, σ. 163-176.

15.     ΛΕΚΚΑΣ,Ε., σε συνεργασία με ΛΟΓΟ, Ε., ΔΑΝΑΜΟ, Γ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ι., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.  (1990). - Μακροσεισμικές  παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16  Οκτωβρίου 1988 στη χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ. Πελοπόννησος, Ελλάδα). - Πρακτικά 5ου Γεωλ. Επιστ. Συν. της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1990, Θεσ/νικη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., τ. ΧΧV/3, σ. 313-328

 

 

1991-1995

 

16.     ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., & ΛΕΚΚΑΣ Ε.  (1991). - Η παρουσία της Ιονίου ενότητας στο όρος Λάπιθας (Κεντροδυτική Πελοπόννησος). 1η Γενική Επιστημονική Συνεδρία 1991 της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1991, Ξάνθη. Περίληψη στη Γεωενημέρωση, περ. Β., Τεύχος 12, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., XXVII, σ. 47-56.

17.     ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Σ., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1991). - Γεωλογικές, Νεοτεκτονικές και Γεωτεχνικές συνθήκες στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά (Ν. Πελοπόννησος). 1ο Συνέδριο Γεωλογία και Περιβάλλον, Πάτρα, Απρίλιος 1991, (υπό εκτύπωση).

18.     MARIOLAKOS, I. & FOUNTOULIS, I. (1991). -. Neotectonic macrofolds and faults in the area of Filiatra (W. Messinia, Peloponnesus, Greece). XIII International Congress of IQUA, August 1991, Beijing, China, abstracts p. 230.

19.     MARIOLAKOS, I. & FOUNTOULIS, I., LOGOS, E., LOZIOS, S.  (1991). - Neotectonic deformation of brittle - ductile type and normal faulting due to rotational couple: The case of the small Zimbeli fault (Messinia, SW Peloponnesus, Greece). XIII International Congress of INQUA, August 1991, Beijing, China, abstracts p. 230.

20.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ.  (1992). - Η επίδραση των νεοτεκτονικών μακροδομών, των διαρρήξεων και του γεωλογικού υποβάθρου στη κατανομή των καταστροφών κατά τους σεισμούς της Καλαμάτας (Σεπτέμβριος 1986). Πρακτικά 1ου Ελληνικού Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Τ.Ε.Ε., Μάιος 1992, τ. 1, σελ. 55-68, Αθήνα.

21.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., NASSOPOULOU, S.  (1992). - Abrupt disturbance of the continuity of deposition caused by paleo-earthquakes. II International Workshop on Paleoseismology, June 1992, Rome, Abstracts p. 42.  

22.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1992). -  Βραχοτεκτονικές ενότητες, ενεργός τεκτονισμός και καταστροφές στο Ελαιοχώρι κατά τους σεισμούς της Καλαμάτας (13-9-1986). Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τ.Ε.Ε., Οκτώβριος 1992, τ. 2, σ. 263-271, Θεσ/νικη.

23.         MARIOLAKOS, I., SCHNEIDER, H., FOUNTOULIS, I., VOULOUMANOS, N.  (1993). - Paleogeography, sedimentation and Neotectonic implications at the Kambos depression and  Kitries Bay area.(Messinia, Peloponnesus, Greece).Πρακτικά 6ου Συν. Ελλ. Γεωλ. Ετ., τ. ΧΧVIII/1, σ. 397-413, Αθήνα.

24.     MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., FOUNTOULIS, I., LEKKAS, E.,  (1993). - La presence de Coraux oligocenes  (Rupelien)  au  Peloponnese central - occidental. Signification paleoecologique et pal­eobiogeographique (Note preliminaire). Abstracts of 1st European Congress on Paleontology, LYON, 1993.

25.     MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., NASSOPOULOU, S., VOULOUMANOS, N., LADAS, I.  (1993). - Paleoenvironmental study of the post-alpine sediments at the eastern margin of Southern Messinia basin deduced from litho- and bio-stratigraphic evidence.  1o Διεθνές Συνέδριο Περιβάλλοντος “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Περιβάλλον - Αγροτική ανάπτυξη - Ποιότητα ζωής.  ΓΕΩΤΕΕ, Αθήνα, Μάρτιος 1993, περιλήψεις σ. 64.

26.     MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., MIRKOU, M.R.  (1994). - Some remarks on the kinematic evolution of Messinia Province (SW Peloponnesus, Greece) during the Pleistocene based on Neotectonic Stratigraphic and Paleoecological observations. Munster. Forsch. Geol. Palaont., 76, p 371-380, Munster.

27.         ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΜΩΡΑΙΤΗ, Ε.  (1994). - Ιζηματογένεση, παλαιογεωγραφία και Νεοτεκτονική ερμηνεία των μεταλπικών αποθέσεων της λεκάνης Κυπαρισσίας - Καλού Νερού. Ετ. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1994, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. τ. ΧΧΧ/2, σ. 323-336.

28.         MARIOLAKOS, I., BADEKAS, I., FOUNTOULIS, I., THEOCHARIS, D.  (1994). - Reconstruction of the Early Pleistocene paleoshore and paleorelief of SW Peloponnesus area. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1994, , Δελτ. Ελλην. Γεωλ. ΧΧΧ/2, 297-304.

29.         ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1994). - Νεοτεκτονική εξέλιξη της Κεντροδυτικής Πελοποννήσου. Διδακτορική διατριβή, Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΑΙΑ 7, 386 σ.

30.     LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I., & MIGIROS, G.,  (1995). - Geomorphological changes at the area of Pyrgos (W. Peloponnese, Greece) during the earthquake of 26th March 1993. European Union of Geosciences, VIII, Terra abstracts, No 1, vol. 7, Strasbourg.

31.     LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D., FOUNTOULIS, I.,  (1995). - The Pyrgos earthquake.- The geological and geotechnical conditions of Pyrgos area (W. Peloponnese, Greece). In Field-guide for the Pre-Congress Excursion of the XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Athens, Sept. 1995, pp. 42-46.

32.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., LEKKAS E.,  (1995). - The neotectonics of NW Peloponnese, the earthquake of October, 16, 1988. In Field-guide for the Pre-Congress Excursion of the XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Athens, Sept. 1995, pp. 33-41.

33.         MARIOLAKOS, I. & FOUNTOULIS, I.,  (1995). - Description of the itinerary. . In Field-guide for the Pre-Congress Excursion of the XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Athens, Sept. 1995, p. 60-80.

 

 

1996-2000

 

34.     LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., KRANIS, CH., ADAMOPOULOUE.  (1996). - Neotectonic implications of the Grevena -Kozani earthquake (May 13, 1995, W. Macedonia, Greece). In proceedings of Intern. Meeting on results of the May 13, 1995 earthquake of W. Macedonia: One Year after, p.p. 76-80, Kozani.

35.     LEKKAS, E., KRANIS, CH., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., ADAMOPOULOU E.  (1996). - Spatial distribution of damage caused by the Grevena -Kozani earthquake (May 13, 1995, W. Macedonia, Greece). In proceedings of Intern. Meeting on results of the May 13, 1995 earthquake of W. Macedonia: One Year after, p.p. 89-95, Kozani.

36.     LEKKAS, E., KRANIS, CH., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., ADAMOPOULOU E.  (1996). - School buildings and antiseismic Planning. The example of Grevena -Kozani earthquake (May 13, 1995, W. Macedonia, Greece). In proceedings of Intern. Meeting on results of the May 13, 1995 earthquake of W. Macedonia: One Year after, p.p. 85-88, Kozani.

37.     LEKKAS, E., LOZIOS, S., FOUNTOULIS, I., KRANIS Ch., ADAMOPOULOU E.  (1996).Urban planning –seismic risk reduction at Grevena – Kozani.  Applied Geoscience Conference of the Geol. Soc. London Abstract, p. 8, Warwick, Birmingham.

38.     MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., FOUNTOULIS, I., LEKKAS, E.,  (1996). - Presence de coraux oligocenes (Rupelien) dans le Peloponnese central-occidental (Grece). Signification paleoecologique et paleobiogeographique. Geologie Mediterranenne, tom. XXIII, n 1, pp. 11-25.

39.     MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., KRANIS, H.,  (1997). Paleoseismic events recorded in the pleistocene sediments at the area of Kalamata (Peloponnessos, Greece). Journal of Geodynamics , 24 Special Issue 1-4, 241-247.

40.     MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., LOGOS., E.  (1997). The crucial role of the neotectonic deformation at the landfill site selection. The case study of Avlona (Attiki, Greece). Proc. Intern. Symp. Engin. Geology and the Environment (Editors: Marinos, Koukis, Tsiambaos, Stournaras) IAEG, v. 2, 2007-2010, Balkema, Rotterdam.

41.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., LOGOS., E.  (1997). The geoenvironmental conditions at the proposed landfill site close to Varnavas village (Attiki, Greece). Proc. Intern. Symp. Engin. Geology and the Environment (Editors: Marinos, Koukis, Tsiambaos, Stournaras) IAEG, v. 2, 2003-2006, Balkema, Rotterdam.

42.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., KRANIS, H.,  (1997). - Introduction to the Geology of Sterea Hellas, Hellenic Territory: Current geodynamic regime, Neotectonics of Corinthiakos, gulf, Delphi, Minyan Ancient Flood Prevention works. In boat and field trip guide of the 7th International Symposium Engineering Geology and the Environment IAEG (Editors I.  Mariolakos and I. Fountoulis, Geology and Tectonics ,P. Marinos,G.Tsiambaos and M. Kavvadas Engineering geology and Geotechnical Engineering, Hydrogeology), 60 p.

43.     CRHISTARAS, B., MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., ATHANASIAS, S., DIMITRIOU, A.,  (1997). - Geotechnical input for the protection of some Macedonian tombs in northern Greece. In Proceed. Of IVth Intern. Symposium on the conservation of monuments in the Mediterranean basin.(Rhodes 6-11 May, 1997), v. 1, 125-132.

44.     ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ.,  (1997). - Ποιοτική διερεύνηση του υδρογεωλογικού συστήματος της λεκάνης Κάτω Μεσσηνίας. Πρακτικά 4ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου Ελλ. Επιτρ. Υδρογεωλογίας της Ελλ. Γεωλ. Ετ.,, Νοέμβριος 1997, 270-284, Θεσ/νικη.

45.     ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ.,  (1997). - Ποσοτική διερεύνηση του υδρογεωλογικού συστήματος της λεκάνης Κάτω Μεσσηνίας. Πρακτικά 4ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου Ελλ. Επιτρ. Υδρογεωλογίας της Ελλ. Γεωλ. Ετ.,, Νοέμβριος 1997, 259-269, Θεσ/νικη.

46.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Α., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ.,  (1998). - Γεωλογικές νεοτεκτονικές και γεωτεχνικές συνθήκες στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου Παλαιοχώρας Κυθήρων. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1998, Πάτρα, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙΙ/4, 121-129.

47.         ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΜΩΡΑΙΤΗ, Ε.  (1998). - Ιζηματογένεση, παλαιογεωγραφία και Νεοτεκτονική ερμηνεία των μεταλπικών αποθέσεων της λεκάνης Νέδα (Κεντροδυτική Πελοπόννησος). Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελλ. Γεωλ. Ετ., Μάιος 1998, Πάτρα, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙΙ/1, 251-262.

48.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., KRANIS, H.,  (1998). - Field Trip Guide: Formalization of Neotectonic Maps (Post congress excursion of the 8th Congr. Geol. Soc. Greece), 74 p.

49.         LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I.,  (1998). - The Umbria (Central Italy) earthquake series of September, 26, 1997. In Risk Analysis (Edit. Brebbia, Rubio, Uso), 93-102, WITPRESS.

50.         MARIOLAKOS, I. & FOUNTOULIS, I.,  (1998). - Quaternary repeated activity f the Psatha fault (Gulf of Corinth, Greece). In abstracts of XVI Congress of Carpathian-Balkan Association, Vienna, 30/8 - 2/9/1998. Abstract, p. 366 (Πιστοποιητικό Νο 23).

51.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., NASSOPOULOU, S., VOULOUMANOS, N., LADAS, I. (1998). - Litho- and Biostratigraphy: a key to interpret the paleoenvironment. The case of Messinia basin (Greece). In abstracts of XVI Congress of Carpathian-Balkan Association, Vienna, 30/8 - 2/9/1998. Abstract p. 367.

52.         FOUNTOULIS, I. & LEKKAS, E., (1998). – Evaluation and factors that control the intensity of the Umbria earthquake (Central Italy, Sep. 26, 1997). In Proc. Of 8th IAEG Congress Vancouver Canada 21-26 Sep. 1998, 743-748.

53.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., MARIOLAKOS, D.  (1998). – Deformation structures at the Gulf of Corinth, Greece, induced by the Egion Earthquake of 15-6-1995. In Proc. Of the 8th IAEG Congress Vancouver Canada 21-26 Sep. 1998, 789-795.

54.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I.,  (1998). – Is it safe to built on fault surfaces in a seismically active area? The case of Eleohori village (SW Peloponnessos, Greece). In Proc. Of the 8th IAEG Congress Vancouver Canada 21-26 Sep. 1998, 665-670.

55.         ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Β., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, Σ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.  (1999). - Γεωπεριβαλλοντικές επιδράσεις στους Μακεδονικούς τάφους των Λευκαδίων Ν. Ημαθίας. Πρακτικά Συνεδρίου Ι Τεχνολογία Περιβάλλοντος για τον 21ο Αιώνα, ΤΕΕ, Ι, 359-366, Θεσ/νικη.

56.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Τ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.  (1999). - Γεωμορφολογική δομή της πόλγης της Πολιανής (Ν. Μεσσηνίας) με συνδρομή γεωφυσικών διασκοπήσεων. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου,  σελ. 5-13.

57.         ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθ.  (1999). - Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στη λεκάνη του ποταμού Πραμορίτσα (Γρεβενά). Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, σελ. 94-100.

58.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Β., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α., ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Σ., ΛΕΜΟΝΗ, Ε., ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ, Μ., (1999).Προτεινόμενες διαδικασίες αποστράγγισης των Μακεδονικών Τάφων στα Λευκάδια Ν. Ημαθίας. 5ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίαςτης Ελλην. Γεωλ. Ετ.,Λευκωσία, 263-281.

59.        PAPANIKOLAOU, D., in colab. with: LEKKAS, E., SIDERIS, Ch., FOUNTOULIS, J., DANAMOS, G., KRANIS, Ch., LOZIOS, S. and at the contr. of ANTONIOU, I., VASSILAKIS, E., VASSILOPOULOU, S., NOMIKOU, P., PAPANIKOLAOU, I., SKOURTSOS, E., & SOUKIS, K. (1999). Geology and tectonics of W. Attica in relation to the 7-9-99 earthquakes. Newsletter of E.C.P.F.E., Council of Europe, No 3, 30-34, Athens.

60.     LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I.,  (2000). - Influence of local soil conditions on intensity distribution in Cesi (Italy) during the Umbria earthquakes (September 1997). In Proc. 12WCEE 2000, paper no 0479, 6p..

61.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ, Ι., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Δ., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜ.,  (2000). Η γεωμετρία του υπόγειου υδροφορέα στο Ναρθάκιο όρος (Θεσσαλία) ως αποτέλεσμα της νεοτεκτονικής παραμόρφωσης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Αθήνα Απρίλιος 2000, 343-350.

62.         FOUNTOULIS, I., KRANIS, H., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. (2000). -Quaternary deformation in Grevena (W. Macedonia, Greece): Importance of shear and compressional strain. Ann. Geol. Pays Hellen. 38, Fasc C, p. 123-132.

63.         MARIOLAKOS, I. & FOUNTOULIS, I, (2000). The Athens erthquake September 7, 1999: The Neotectonic regime of the affected area. - Ann. Geol. Pays Hellen., 38, fasc. B, pp.165-174.

64.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I, MARIOLAKOS, D., ANDREADAKIS, M. & GEORGAKOPOULOS, A., (2000). – Geodynamic phenomena observed dyring the Athens earthquake (Ms=5.9) 7-9-99. Ann. Geol. Pays Hellen., 38, fasc. B, pp.175-186.

65.         LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. & PAPANIKOLAOU, D., (2000). – Intensity Distribution and Neotectonic Macrostructure Pyrgos earthquake data (26 March 1993, Greece). Natural Hazards 21, pp.19-33.

66.         FOUNTOULIS, I., METAXAS, CH, & PAPANIKOLAOU, D., (2000). Recent tectonic movements at the southern border of Kyparissiakos gulf (Peloponnese, Greece). International Earth SciencesCongress on Aegean regions 1990, Extended Abstract, p.41, Izmir 2000.

67.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I. & ANDREADAKIS, M., (2000). – Engineering Geological problems caused by human interference on monuments that influence their seismic behaviour. In RAPHAEL programme – COMARECH, ‘‘Compatible materials and techniques for earthquake and monuments protection’’, p. 53-63, Istanbul, October 2000.

 

 

2001-2010

 

68. FOUNTOULIS I., (2001). Neotectonic folds in Central-western Peloponnese (SW Greece). International conference on “Geodynamic Hazards (earthquakes, landslides), Late Alpine tectonics and neotectonics in the Rhodope Region .Sofia, Bulgaria Abstract p. 42.

69.         FOUNTOULIS I., (2001). Poliani polje (SW Greece) an indirect indicator of neotectonic evolution (active tectonics). 9th International Karstological School, Classical karst, Contact karst. Postojna, Slovenia. Abstract p. 24.

70.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., SPYRIDONOS, E., DRITSA, C., KAPOURANI, E., ANDREADAKIS, EMM. (2001). Holistic Methodology for Water Resources Management in Semi-Arid Regions. Case Study in Mani (S Peloponnesus, Greece). In proc. Of 10th Biennial Symposium on Artificial Recharge of Groundwater “Artificial Recharge and Intgrated water management” Arizona USA, p.31-40.

71.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., SPYRIDONOS, E., ANDREADAKIS, EMM. (2001). Artificial Recharge of the Underground Karstic Aquifer of Farsala Area, Thessaly, Central Greece. In proc. Of 10th Biennial Symposium on Artificial Recharge of Groundwater “Artificial Recharge and Intgrated water management” Arizona USA, p.71-80.

72.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. (2001). Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το Τεταρτογενές. Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ. τ. XXXIV/1 σελ. 37-45.

73.         ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Π., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. (2001).  Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις στο καλυμμένο ρήγμα του Τατοΐου Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ. τ. XXXIV/1 σελ. 121-127.

74.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. (2001).  Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Σαλαμίνας Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ. τ. XXXIV/1 σελ. 165-173.

75.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ Χ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., (2001).  Τεκτονικά ελεγχόμενη εξέλιξη υδρογραφικών δικτύων στη Λοκρίδα (Στερεά Ελλάδα) Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ., τ. XXXIV/1 σελ. 175-182.

76.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ I., ΣΙΔΕΡΗΣ Χ., ΧΑΤΟΥΠΗΣ Θ. (2001). Μορφονεοτεκτονική δομή του όρους Πάρνηθα Αττικής Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ., τ. XXXIV/1 σελ. 183-190.

77.         Φουντούλης Ι. & Φούμελης Μ (2001)  Ασύμμετρη ανάπτυξη Υδρογραφικών Δικτύων παράγων αναγνώρισης περιστροφών νεοτεκτονικών ρηξιτεμαχών. Η περίπτωση των λεκανών Στουρναρορρέματος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας) Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ., τ. XXXIV/1 σελ. 227-234.

78.         ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΑΝ., ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ., ΜΩΡΑΪΤΗ Ε., ΜΙΡΚΟΥ Μ.Ρ., ΣΑΡΟΓΛΟΥ Χ. (2001). Η παρουσία θαλάσσιων Πλειοκαινικών ιζημάτων στη Μεσοελληνική Αύλακα (Όχθες Πραμορίτσα, Γρεβενά). Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ., τ. XXXIV/2 σελ. 603-612.

79.         ANDREOU C., MOUSLOPOULOU V., FOUNTOULIS I., ATAKAN K. (2001). Implications of paleoseismology in Seismic Hazard Analysis in NW Crete and Kythira Strait (Greece) Proc. Of 9th Congress of Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, t. XXXIV/4 p. 1465-1472.

80.         MOUSLOPOULOU V., ANDREOU C., ATAKAN K. FOUNTOULIS I., (2001) Paleoseismological investigations along the Kera Fault Zone, Western Crete: Implications for Seismic Hazard Assessment. Proc. Of 9th Congress of Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, t. XXXIV/4 p. 1531-1537.

81.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. (2001).  Διαχείριση υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του νομού Αιτωλοακαρνανίας με τη χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ., τ. XXXIV/5 σελ. 1835-1842.

82.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΛΕΚΚΑΣ Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ Ι., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε. (2001). Τεχνητός Εμπλουτισμός των υπόγειων Καρστικών Υδροφορέων στην περιοχή των Φαρσάλων (Θεσσαλία). Πρακτικά 9ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ., τ. XXXIV/5 σελ. 1843-1850.

83.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΛΕΚΚΑΣ Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ Ι., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Δ., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε. (2001). Υπεδαφική τεκτονική δομή στη λεκάνη των Φαρσάλων (Θεσσαλία) ως καθοριστικός παράγων διαμόρφωσης των Υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ., τ. XXXIV/5 σελ. 1851-1858.

84.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., KRANIS, H.,  (2001). – Geology and tectonics: Sterea Hellas area  Swets & Zeitlinger, Lisse, (Engineering Geology and the Environment IAEG (Editors Marinos, Koukis, Tsiambaos and Stournaras), ISBN 90 5410 882 7, p. 3971-3986.

85.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., SPYRIDONOS, E.,  ANDREADAKIS, EMM., KAPOURANI, E. (2002). A multi parametric approach of water management in the frame of sustainable development. In proc. 3rd International Forum “Integrated Water Management”HYDRORAMA 2002. p.390-401

86.         MARIOLAKOS, I., SPYRIDONOS, E., FOUNTOULIS, I., ANDREADAKIS, EMM., MINOS, N. (2002). Monitoring and Modeling the Spatiotemporal Variation of Air Temperature and Relative Humidity in Ancient Macedonian graves in Vergina, Greece. In proc. 8th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Berlin Sept.2002, Terra Nostra 4/2002 p.111-116.

87.         SPYRIDONOS, E., FOUNTOULIS, I., ANDREADAKIS, EMM., MARIOLAKOS, D., MANUTSOGLOU, E. (2002). Using integrated 3D geological modeling for planning artificial recharge of karstic aquifer groundwater. Case study in the Enipefs River basin, Thessaly, Greece.In proc. 8th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Berlin Sept.2002, Terra Nostra 4/2002 p.493-498.

88.         ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. (2002). Μορφομετρικοί δείκτες και ενεργές τεκτονικές δομές. Η περίπτωση της Σαλαμίνας. Πρακτικά 6ου πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, τομ. Ι σελ. 97-106.

89.         MARIOLAKOS, I. & FOUNTOULIS, I, (2002). - The Athens earthquake September 7th, 1999 Neotectonic regime and geodynamic phenomena. In Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series, Earth and Environment Sciences,Integration of Earth Sciences Research on the 1999 Turkish and Greek Earthquakes, (Eds. Gorur et al.,), IV/9, p.113-126.

90.         FOUNTOULIS, I., PARADISIS, D., VEIS, N. & TSAGAROULIAS, V. (2002). Recent Movements of the Upper Crust due to Creep Deformation based on GPS measurements in W. Macedonia (NW Greece). In WEGENER 2002 Proceedings.

91.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., SPYRIDONOS, E., ANDREADAKIS, EMM., KAPOURANI, E. & VOULOUMANOS, N. (2003). Application of a multi-parametric research methodology in water resources management on a municipal scale – The case of the Municipality of Therapnes (Laconia Prefecture, Greece). In: Roehling & Steinbach (Eds.): MAEGS 13, Geoscience and the European Water Framework Directory, 10-13 September in Hannover, 13th Meeting of the Assotiation of European Geological Societies and Raw Material Symposium of the Hannover Geocenter, Schriftenreihe Deutsche Geologische Gesellschaft, Heft 28; 68-74.

Η ίδια εργασία δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, VI Water, p.462-469, Sofia.

92.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., SPYRIDONOS, E., ANDREADAKIS, EMM., KAPOURANI, E. (2003). Present conditions and problems of the legistlative and administrative framework of water resources management in Greece at  the beginning of 21st century. In: Roehling & Steinbach (Eds.): MAEGS 13, Geoscience and the European Water Framework Directory, 10-13 September in Hannover, 13th Meeting of the Assotiation of European Geological Societies and Raw Material Symposium of the Hannover Geocenter, Schriftenreihe Deutsche Geologische Gesellschaft, Heft 28; 75-82.

Η ίδια εργασία δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, VI Water, p.454-461, Sofia.

93.         FOUNTOULIS, I., MARIOLAKOS, D., SPYRIDONOS, & ANDREADAKIS, EMM., (2003).Geological criteria and methodology for landfill sites selection. In Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, 8-10 September 2003. Full paper vol. B, pp. 200-207.

94.         MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., SPYRIDONOS, E., KAPOURANI, E., & ANDREADAKIS, EMM., (2003).Sustainable water resources management in neotectonic basin systems. In Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, 8-10 September 2003. Full paper vol. B, pp. 527-534.

95.         ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). – Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Πρακτικά 3ου Συνέδριου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Λάρισα 2003, τομ. Α, σ. 53-67.

96.         FOUNTOULIS, I. (2004).The neotectonic macrostructures and the geological basement, the main factors controlling the spatial distribution of the damage and geodynamic phenomena resulting from the Kalamata (13 Sptember 1986) and Athens (7 September 1999) earthquakes. WIT Press: In Earthquake Geodynamics: Seismic Case Studies. Edited by: E. L. Lekkas, Series: Advances in Earthquake Engineering, vol. 12, p. 45-63.

97.         ΛΑΔΑΣ, Ι., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2004). Νεοτεκτονική παραμόρφωση της Πυλίας (ΝΔ Πελ/σος). 10ο Συνέδριο της Ελλ. Γεωλ. Ετ., 15-17 Απριλίου 2004, Θεσ/νικη, Περίληψη 123-124.

98.         ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΛΑΔΑΣ, Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε. & ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. (2004). Η σημασία της τεκτονικής και της υδρογεωλογίας για την κατολίσθηση της Tσακώνας Αρκαδίας. 10ο Συνέδριο της Ελλ. Γεωλ. Ετ., 15-17 Απριλίου 2004, Θεσ/νικη, Περίληψη 305-306.

99.         ΧΑΤΟΥΠΗΣ, Θ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. (2004). Νεοτεκτονική παραμόρφωση της Βόρειας Πάρνηθας. 10ο Συνέδριο της Ελλ. Γεωλ. Ετ., 15-17 Απριλίου 2004, Θεσ/νικη, Περίληψη 321-322.

100.     DIAMANTOPOULOS, A., DIMITRAKOPOULOS, D. & FOUNTOULIS, I. (2004). Quaternary deformation of the Mavropigi lignite field (Western margin of Ptolemais – Kozani graben, NW Macedonia, Greece). 10ο Συνέδριο της Ελλ. Γεωλ. Ετ., 15-17 Απριλίου 2004, Θεσ/νικη, Περίληψη 378-379.

101.     MARIOLAKOS, I., MARIOLAKOS, D., FOUNTOULIS, I., TZIOVARA, A., CHAMPILOMATI, A., ANAGNOSTOUCH. & SAKELLARIOU, D. (2004). Shallow sampling drillings in the Acheloos delta area: preliminary results and radiocarbon dating. 10ο Συνέδριο της Ελλ. Γεωλ. Ετ., 15-17 Απριλίου 2004, Θεσ/νικη, Περίληψη 496-497.

102.  MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., LADAS,I., ANDREADAKIS, EM., CHRISTARAS, B. & ZIRAU, D. (2004). Slope stability problems and deformation of ancient wall in Olympia archeological site, Greece. 10ο Συνέδριο της Ελλ. Γεωλ. Ετ., 15-17 Απριλίου 2004, Θεσ/νικη, Περίληψη 498.

103.  SAKELLARIOU, D., FOUNTOULIS, I. & LYKOUSIS V. (2004) Lechaion Gulf: the last descendant of the Proto-Gulf-of-Corinth basin. In Proc 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004, Volume 2, 881-884.

104.  FOUNTOULIS, I., MARIOLAKOS, I. & FILIS CHR. (2004). Neotectonic deformation and sea level variations, two main factors controlling the offshore and onshore occurrence of the large karstic springs in Central-eastern Peloponnese (Greece). Abstracts volume topic: Sea level variations and aquifer management” 6th Cannes Water Symposium, 28 June / 2 July 2004,Cannes,France

105.  CHRISTARAS, B., MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., DIMITRIOU, A., MORAITI, E. & MARIOLAKOS, D. (2004). Slope stability analysis and proposed measures for the protection for the protection of the archeological site of Olympia, in S. Greece. 32nd International Geological Congress, Florence – Scientific Sessions:  Abstracts (part 2) Session 228-2, p. 1034.

106.  MARIOLAKOS, I., ZAGORCHEV, I., FOUNTOULIS, I., IVANOV, M. (2004). “Neotectonic Transect Moesia Apulia”, Field Trip Guide Book – B26, 32nd International Geological Congress, Pre-Congress Field Trip B26, 72p., APPENDIX, MAP.

107.  ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α., MARABINI, F., & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. - (2005). Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου της Στερεάς Ελλάδας. Πρακτικά HELECO 2005, 5η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005. Poster presentations, Environment: Methodological Managerial tools E 54, CD file P-E 23, 10p.

108.  PAPANIKOLAOU, D., FOUNTOULIS, I. & METAXAS CH. (2005) - Recent tectonic movements at Kyparissiakos Gulf (SW Greece) deduced from on-shore and off-shore data. In: MAEGS 14, Natural Hazards related to recent geological processes and regional evolution, 19-23 September in Torino, 14th Meeting of the Assotiation of European Geological Societies , Abstracts, p. 48.

109.  ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε., ΚΟΥΒΑΣ, Δ., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε. (2005) - Σύστημα αυτογραφικής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης για παραμέτρους ποιότητας των υδάτων του ποταμού Ευρώτα στο Νομό Λακωνίας. Πρακτικά 7ου Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της ΕΓΕ, Αθήνα, Οκτώβριος 2005, v. I, σ. 261-270.

110. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2005). -  Σύστημα αυτογραφικής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης για παραμέτρους ποιότητας των υδάτων του ποταμού Ευρώτα στο Νομό Λακωνίας – Πρώτα αποτελέσματα και προβληματισμοί. Πρακτικά 7ου Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της ΕΓΕ, Αθήνα, Οκτώβριος 2005, v. I, σ. 271-280.

111.  MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, Ι., ANDREADAKIS, Ε., KAPOURANI, Ε., KOUVAS, D., SPYRIDONOS, Ε. (2005) - Real Time monitoring αnd warning system for water quality parameters in Evrotas River, Laconia Prefecture (Greece). AQUA 2005 International Conference on New water Culture of South-East European Countries, Book of Abstracts. p. 98.

112.  MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, Ι., ANDREADAKIS, Ε., KAPOURANI, Ε. (2007) - Real-time monitoring on Evrotas river (Laconia, Greece): Dissolved oxygen as a critical parameter for environmental status classification and warning. Desalination, 213, p. 72-80.

113.  FOUNTOULIS, I., MAVROULIS, S. & THEOCHARIS, D. (2007) – The morphotectonic structure of the tranzitional zone between the Gortynia Mt. Horst and the Pyrgos_Olympia basin (Central-western Peloponnese, Greece). Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26 May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/1, p. 275-286.

114.  PAPADOPOULOS, T., GOULTY, N., VOULGARIS, N., ALEXOPOULOS, J., FOUNTOULIS, I., KAMBOURIS, P., KARASTATHIS, V., PEIRCE, C., CHAILAS, S., KASSARAS, I., PIRLI, M., GOUMAS, G. & LAGIOS, E. (2007) – Tectonic structure of the Central_Western Attica (Greece) based on geophysical investigations – Preliminary results. Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26 May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/3, p. 1207-1218.

115.  SAMBAZIOTIS, E. & FOUNTOULIS, I. (2007) – Estimation of flash flood hazard in the Pidima-Arfara area (Messinia, Greece), based on the study of Instantaneous unitary Hydrographs, Longitudinal Profiles and Stream Power. Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26 May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/4, p. 1621-1633.

116.  LADAS, I., FOUNTOULIS, I & MARIOLAKOS, I. (2007) – Using GIS & Multicriteria Decision Analysis in landslide sucseptibility mapping – case study in Messinia prefecture area (SW Peloponnesus, Greece). Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26 May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/4, p. 1973-1985.

117.  PAPANIKOLAOU, D., FOUNTOULIS, I., METAXAS, CH. (2007) Active faults, deformation rates and Quaternary paleogeography at Kyparissiakos Gulf (SW Greece) deduced from onshore and offshore data. Quaternary International, 171-172, p. 14-30.

118.  ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Σ., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ. (2007). -  Μορφοτεκτονική μελέτη και εφαρμογή μορφομετρικών δεικτών στην περιοχη Λευκοχωρίου – Οχθίων (Κεντροδυτική Πελοπόννησος). 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Τόμος Περιλήψεων σ. 19. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας (υπό εκτύπωση).

119.  LADAS, I., FOUNTOULIS, I., and MARIOLAKOS I. (2007). - Large scale landslide susceptibility mapping using gis-based weighted linear combination and multicriteria decision analysis – a case study in northern messinia (SW Peloponnesus, Greece). 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Τόμος Περιλήψεων σ. 12. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας (υπό εκτύπωση).  

120.  ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., και ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ. (2007) - Παρατηρήσεις επί των κατακόρυφων τεκτονικών κινήσεων κατά τους ιστορικούς χρόνους στον αρχαιολογικό χώρο Κάτω Ζάκρου. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Τόμος Περιλήψεων σ. 35. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνέδριου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας (υπό εκτύπωση).  

121. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2007). Εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας σε τεκτονικά ενεργές περιοχές. Συμπόσιο Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ηλία Μαριολάκου της Επιτροπής Τεκτονικής της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 7 Δεκεμβρίου 2007, Τεύχος περιλήψεων σ. 25-26.

122.  FOUNTOULIS, I. & MARIOLAKOS, I. (2008). Neotectonic folds in the central-western Peloponnese (Greece). Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften (Z. dt. Ges. Geowiss. ZDGG), 159/3, p. 485–494.

123. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Ι., ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Σ., ΛΑΔΑΣ, Ι. (2008). - Πλημμυρικές περίοδοι κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους στον ποταμό Κλαδέο – Αρχαία Ολυμπία. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος 2, σ. 809-818.

124. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., & ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Σ. (2008). – Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κλαδέου (Ολυμπία – Δυτική Πελοπόννησος). Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνέδριου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος 2, σ. 819-828.

125. VOTT, A., H. BRUCKNER, S. BROCKMULLER, SM MAY, I. FOUNTOULIS, K. GAKI-PAPANASTASSIOU, R. HERD, F. LANG, H. MAROUKIAN, D. PAPANASTASSIOU & D. SAKELLARIOU (2008): Tsunami impacts on the Lefkada coastal zone during the past millennia and their palaeogeographical implications. In: PAPADATOU-GIANNOPOULOU, H.(Ed.): Proceedings of the International Conference Honouring Wilhelm Dorpfeld, August 6-11, 2006, Lefkada. Patras, pp. 419-438.

126. Vott, A., Bruckner, H., Zander, A.M., May, S.M., Mariolakos, I., Lang, F., FOUNTOULIS, I., and Dunkel, A., (2009). Late Quaternary evolution of Mediterranean poljes the Vatos case study (Akarnania, NW Greece) based on geo-scientific core analyses and IRSL dating: Zeitschrift fur Geomorphologie, v. 53, p. 145-169.

127. Vott, A., Bruckner, H., May, S.M., Sakellariou, D., Nelle, O., Lang, F., Kapsimalis, V., Jahns, S., Herd, R., Handl, M., and Fountoulis, I., (2009). The Lake Voulkaria (Akarnania, NW Greece) palaeoenvironmental archive a sediment trap for multiple tsunami impact since the mid-Holocene: Zeitschrift fur Geomorphologie, Supplementary Issues, v. 53, p. 1-37.

128. Parcharidis, I., Kokkalas, S., Fountoulis, I., and Foumelis, M. (2009). Detection and Monitoring of Active Faults in Urban Environments: Time Series Interferometry on the Cities of Patras and Pyrgos (Peloponnese, Greece): Remote Sensing, v. 1, p. 676-696.

129. BOGLIS A., EVELPIDOU N., VASSILOPOULOS A., LEKKAS D.F, GOURNELLOS TH. & FOUNTOULIS I. (2009). Urban Flood Modeling In Karlovassi Area – Samos Island, Greece. Proc. 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Chania, Crete, 3-5 September 2009, p. A-83_A-91.

130. DAVID, V., EVELPIDOU, N., VASSILOPOULOS, A., BOGLIS, A., FOUNTOULIS, I. (2009). Flood modeling in Karlovassi Basin Area – Samos Island (Greece). Proc. Final conference COST action C22 Urban Flood Management in cooperation with UNESCO – IHP / Paris 26./ 27.11.2009. E-10 p. 1-9.

131. VÖTT, A., BARETH, G., BRÜCKNER, H., FOUNTOULIS, I., KELLETAT, D., LANG, F., SAKELLARIOU, D., SCHEFFERS, A., SCHEFFERS, S. (2009): Palaeotsunami signatures in Holocene coastal geo-archives of the eastern Ionian Sea region, Greece. In: Pérez-Lopez, R., Grützner, C., Lario, J., Reicherter, K., Silva, P.G. (Eds.): Archaeoseismology and palaeoseismologhy in the Alpine-Himalayan collisional zone. Abstracts volume, 1st INQUA-IGCP-567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Palaeoseismology, Baelo Claudia (Cádiz), p. 165-168. Spain, 7-13 September 2009. ISBN 978-84-7484-217-3.

132. PAPANIKOLAOU, Ι., FOUMELIS, Μ., PARCHARIDIS, Ι., LEKKAS, Ε., & FOUNTOULIS, Ι. (2010). Deformation pattern of the 6th and 7th of April 2009, Mw=6.2 and Mw=5.6 earthquakes in L’ Aquila (Central Italy) revealed by ground and space based observations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 1–15.

133. SAKELLARIOU D., FOUNTOULIS I., AND LYKOUSIS V. (2010). Evidence of cold seeping in Plio-Pleistocene sediments of SE Peloponese: The fossil carbonate chimneys of Neapolis region. Proc. 12th Congress of Geological Society of Greece, May 2010, Patras, Bull. Geol. Soc. Greece, t.XXX, p. xxx-xxx.

134. MAVROULIS, S., FOUNTOULIS, I., LEKKAS, E. (2010). Environmental effects caused by the Andravida (08-06-2008), ML=6.5, NW Peloponnes, Greece) earthquake. In: Geologically Active: Proceedings of the 11th IAEG Congress. Auckland, New Zealand, 5-10 September 2010, (Editors): A.L. Williams, G.M. Pinches, C.Y. Chin, T.J. McMorran, C.I. Massey. p. 451-459.  Publisher: CRC Press, ISBN-10: 0415600340, ISBN-13: 978-0415600347.

135. PAPANIKOLAOU, Ι., LEKKAS, Ε., FOUNTOULIS, Ι. PARCHARIDIS, Ι. &  FOUMELIS, Μ. (2010). Damage pattern, bedrock geology and surface ruptures of the 2009 L’ Aquila event and implications for seismic hazard planning. In: Geologically Active: Proceedings of the 11th IAEG Congress. Auckland, New Zealand, 5-10 September 2010, (Editors): A.L. Williams, G.M. Pinches, C.Y. Chin, T.J. McMorran, C.I. Massey. p. 579-586.  Publisher: CRC Press, ISBN-10: 0415600340, ISBN-13: 978-0415600347.

136. VOETT, A., BARETH,G., BRUCNER, H., CURDT, C., FOUNTOULIS, I., GRAPMAYER, R., HADLER, A., HOFFMEISTER, D., KLASEN, N., FRANZISKA L., MASBERG, P., MAY, S.M., NTAGETZERIS, K., SAKELLARIOU, D., & WILLERSHAUER, T. (2010). Beachrock-type calcarenitic tsunamites along the shores of thw eastern Ionian sea (western Greece) – case studies from Akarnania, the Ionian islands and the western Peloponnese. Zeitshrift fur Geomorphologie, v. 54, Supp. 3, p. 001-050. DOI: 10.1127/0372-8854/2010/0054S3-0018.

137. PAPANIKOLAOU, I.D., LEKKAS, E., ROBERTS, G., MCGUIRE, B., FOUNTOULIS, I., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2010). - The 2009 L'aquila Earthquake: Findings αnd Implications. Event Science Report 02, AON Benfield UCL Hazard Reasearch Centre, 31p.

138. FOUNTOULIS I., SKOURTSOS E., MAVROULIS S. & KRANIS H. (2010). - Forearc-dipping normal faulting in Central-Western Peloponnesus, Greece. In CBGA 2010 abstracts, Thessaloniki, September 2010.

139. PAPANIKOLAOU, Ι., LEKKAS, Ε., FOUNTOULIS, Ι. FOUMELIS, Μ. & PARCHARIDIS, Ι. (2010). - Fault geometry, surface ruptures, damage pattern and deformation field of the 2009 L’ Aquila earthquake in Italy.  Findings and implications In CBGA 2010 abstracts, Thessaloniki, September 2010.

140. SKOURTSOS E. & FOUNTOULIS I. (2010). - Basin sedimentation, normal faulting and late-stage exhumation in external hellenides, Peloponnesus, Greece. In: book of abstracts Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Paper No. 33-1. http://gsa.confex.com/gsa/2010TU/finalprogram/abstract_175528.htm

141. FOUMELIS, M., FOUNTOULIS, I. & LAGIOS, E. (2010). - Crustal deformation of broader Athens (Greece) by GPS measurements. WEGENER 2010, 15th General Assembly of Wegener, September 14-17, 2010, Istanbul, Turkey. Programme and Book of Abstracts, page 97. (POSTER)

142. ATHANASSAS, K. FOUNTOULIS, I. (2010). - Investigations on shoreline displacement and geoenvironmental changes in Ionian coastal plains of Greece (SW Peloponnese) over the Last Interglacial-Glacial Cycle, by means of Optically Stimulated Luminescnce geochronology. INQUA 501- IGCP 521 Sixth Plenary Meeting and Field Trip, Rhodes, Greece,  27 September – 5 October 2010, abstract.

143. KARAGIOZI, Ε., FOUNTOULIS, Ι., KONSTANTINIDIS, Α, ANDREADAKIS, Emm., NTOUROS. K. (2011). - Flood Hazard Assessment based on Geomorphological Analysis with GIS tools - The case of Laconia (Peloponnesus, Greece). Proceedings, Symposium GIS Ostrava 2011, 24-26 January 2011, 11p.

144. FOUNTOULIS, I., MAVROULIS, S., VASSILAKIS, E. (2011) - Shoreline displacement, drainage diversion in NW Peloponnese (Greece) as result of the geology, tectonics and human activity the last 100ky. In book of abstracts Geomorphology 2011, Athens, June 1-4, 15th Joint Geomorphological meeting, Fluvial and coastal systems in tectonic active areas. (Abstract).

145. MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I., BANTEKAS, I., THEOCHARIS, D., KAPOURANI, E. (2011). - A geomythological approach o Acheloos River and Echinades Islands (Western Greece). In book of abstracts Geomorphology 2011, Athens, June 1-4, 15th Joint Geomorphological meeting, Fluvial and coastal systems in tectonic active areas. (Abstract).

146. FOUNTOULIS, I. & MAVROULIS, S. (2011). - Neotectonics and comparison of the Environmental Seismic Intensity Scale (Esi 2007) and the traditional scales for earthquake intensities for the Kalamata (SW Greece) earthquake (Ms=6.2R, 13-09-1986). In Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p. 38-41.

147. FOUNTOULIS, I., VASSILAKIS, Emm.MAVROULIS, S., ALEXOPOULOS J., ERKEKI, A. (2011). - Quantification of River Valley major diversion impact at Kyllini coastal area (W. Peloponnesus, Greece) with remote sensing techniques. In Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p. 42-45

148. FOUMELIS, M., FOUNTOULIS, I., PAPANIKOLAΟU, I., PAPANIKOLAOU, D. (2011). - Geodetic evidence for passive control of a major inactive tectonic boundary on contemporary deformation field of Athens (Greece). In Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p. 34-37.

149. DIAKAKIS, M., ANDREADAKIS, E. & FOUNTOULIS, I. (2011). - Flash flood event of Potamoula, Greece.  Hydrology, geomorphic effects and damage characteristics. Proceedings of the 9th International Congress of Hydrogeology, Commission of Hydrogeology of the Geological Society of     Greece. In: Advances in the Research of Aquatic Environment (Eds: Lambrakis, Stournaras, Katsanou), v. 1, p. 163-170, Springer 2011.