ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

      ΓΑΙΑ Νο 7

GAIA Nο 7

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Click for Greek Page

NEOTECTONIC EVOLUTION OF THE CENTRAL-WESTERN PELOPONNESSOS

Click for English Page

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ*

IOANNIS G. FOUNTOULIS*

 

Faculty of Geology

Τμήμα Γεωλογίας

Για τους συνημμένους χάρτες,

βλ. παρακάτω

 

 

For attached maps,

see below

 

Περιοχή έρευνας

Location Map of the study area

 

ΑΘΗΝΑ 2000

ATHENS 2000


 

Η "ΓΑΙΑ" εκδίδεται από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιεύει διδακτορικές διατριβές και μονογραφίες που εκδίδονται από αυτό.

 

Διανέμεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Βιβλιοθήκες των ομολόγων Τμημάτων των ΑΕΙ, στα Ινστιτούτα και στους Οργανισμούς που έχουν σχέση με τις γεωλογικές επιστήμες. Η διακίνηση γίνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασία παραδίδεται στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως του διδάκτορα. Η αίτηση χορηγείται από την Επιτροπή μαζί με έντυπο οδηγιών.

 

Επιτροπή Εκδόσεως

Καθηγητής

Δρ. Μ. Δερμιτζάκης

Καθηγητής

Δρ. Ε. Λάγιος

Αν. Καθηγητής

Δρ. Ν. Σκαρπέλης

Αν. Καθηγητής

Δρ. Ε. Λέκκας

Αν. Καθηγητής

Δρ. Α. Μαγκανάς

 

Για όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη "ΓΑΙΑ" απευθυνθείτε στη Γραμματέα της Επιτροπής Αιμιλία Γκαρδιακού (Μέλος Ε.Δ.Τ.Π.) (Βιβλιοθήκη Τμήματος Γεωλογίας, Tηλ. +301 7274549)

 

ISBN 960-8468-32-9

ISSN 1107-311X

 

"GAIA" is issued by the Department of Geology of the University of Athens, and publishes approved PhD theses and monographies.

 

It is distributed to the National Documentation Centre, to the Scientific staff of the Department of Geology, to libraries of other Universities and to Institutes and Organizations related to earth sciences. Further handing is carried out by the library of the Department of Geology. Manuscripts are submitted to Publication Committee after author's application. Application forms and guidelines for formatting of manuscripts are supplied by the Publication Committee.

 

 

Publication Commitee

Professor

Dr. M. Dermitzakis

Professor

Dr. E. Lagios

Assoc. Professor

Dr. N. Skarpelis

Assoc. Professor

Dr. E. Lekkas

Assoc. Professor

Dr. A. Maganas

 

For further information, you may address to the Public. Secretary Mrs E. Gardiakou (Library of the Department of Geology, Tel +301 7274549)

 

ISBN 960-8468-32-9

ISSN 1107-311X

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Καθηγητής

Δρ. Η. Μαριολάκος

Συμβουλευτική Επιτροπή

Καθηγητής

Δρ. Δ. Παπανικολάου

Καθηγητής

Δρ. Ν. Δελήμπασης

Καθηγητής

Δρ. Ν. Φυτρολάκης

 

Αν. Καθηγητής

Δρ. Σ. Λέκκας

 

 

 

Η αναγόρευση διδάκτορος από το Τμήμα Γεωλογίας έγινε την 7 Νοεμβρίου 1994

 

… Η έγκριση διδακτορικής διατριβής από το τμήμα Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν υποδηλώνει και αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα…

(Ν. 5343/1932, Άρθρο 202)

 

 

στη μνήμη του πατέρα μου

 


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Η διατριβή αυτή αποτελεί καρπό μιας μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας, με στόχο τη διερεύνηση της νεοτεκτονικής εξέλιξης της Κεντροδυτικής Πελοποννήσου, μέσα από την πολύπλευρη μελέτη των γεωλογικών σχηματισμών, των τεκτονικών δομών, των γεωμορφών και του σεισμικού καθεστώτος, του ευρύτερου χώρου των λεκανών Κυπαρισσίας - Καλού Νερού, Νέδα και Ζαχάρως.

Η προσπάθεια αυτή, που βέβαια δεν ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό, είναι ενταγμένη στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών για τη μελέτη και διερεύνηση της νεοτεκτονικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου.

Το αρχικό θέμα της μελέτης όπως προτάθηκε από τον Επιβλέποντα Καθηγητή κ. Ηλία Μαριολάκο, ήταν "Νεοτεκτονικές παρατηρήσεις στην επαρχία Τριφυλίας". Στην εξέλιξη όμως της διαδικασίας κρίθηκε αναγκαία η επέκταση της περιοχής μελέτης βορειότερα, ώστε να συμπεριληφθούν σ' αυτή και περιοχές του Νομού Ηλείας μέχρι το βουνό Λάπιθας (περιοχή Καϊάφα), οπότε και ο τίτλος της διατριβής πήρε την τελική του διατύπωση  "Η νεοτεκτονική εξέλιξη της Κεντροδυτικής Πελοποννήσου".

Στον Επιβλέποντα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Ηλία Μαριολάκο, θα ήθελα να εκφράσω θερμότατες ευχαριστίες, για την αμέριστη συμπαράσταση, καθοδήγηση και υποστήριξη που προσέφερε σε όλα τα στάδια της προσπάθειας αυτής, από την υπόδειξη του θέματος και την ουσιαστική επίβλεψη της διατριβής, μέχρι την τελική διόρθωση του κειμένου. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική, όχι μόνο στη συγκεκριμένη διατριβή αλλά, στην εν γένει διαμόρφωση της πορείας μου στο χώρο των γεωεπιστημών.

Θεωρώ υποχρέωση να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου σε όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της διδακτορικής διατριβής και ειδικότερα:

Στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Δημήτρη Παπανικολάου μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για τη συνεχή συμπαράστασή του και τις πολύτιμες συζητήσεις και συμβουλές που προσέφερε κατά την εκπόνηση της διατριβής.

Στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Νίκο Δελήμπαση μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για τη συνεργασία και τις συμβουλές που μου έδωσε για την αξιοποίηση των στοιχείων της σεισμολογίας στη παρούσα διατριβή.

Στα άλλα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τον Καθηγητή Γεωλογίας στο Ε.Μ.Π. Δρ. Νίκο Φυτρολάκη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Σπύρο Λέκκα για τις εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις τους.

Στην Επίκουρο Καθηγήτρια Δρ. Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη και την Λέκτορα Δρ. Ρέα Μίρκου για τους προσδιορισμούς των μακρο- μικροαπολιθωμάτων.

Στην αγαπητή συνάδελφο και φίλη Ευγενία Μωραϊτη για την εν γένει συμπαράστασή της και βοήθεια αλλά και για τους προσδιορισμούς των ναννοαπολιθωμάτων.

Στον συνάδελφο γεωλόγο του ΙΓΜΕ Δρ. Κ. Κούκουζα για την ερμηνεία των στοιχείων που προέκυψαν από τις αναλύσεις των δειγμάτων λιγνιτών, από τη περιοχή της Κυπαρισσίας.

Στον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Ζαφείρη Καροτσιέρη για την βοήθειά του στη παρουσίαση των μετρήσεων των τεκτονικών στοιχείων σε δίκτυο Schmidt με τη χρήση Η/Υ.

Στον συνάδελφο Ι. Αλεξόπουλο για την παρουσίαση των γραφικών παραστάσεων στο κεφάλαιο της Γεωμορφολογίας.

Στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Χ. Σίδερη, Ε. Λέκκα και Α. Αλεξόπουλο καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες Ε. Λόγο, Ε. Αδαμοπούλου, Χ. Κράνη για την βοήθειά τους και συμπαράστασή τους.

Στη συνάδελφο Σοφία Ζέρη για την σημαντική βοήθειά της στα σχέδια της διατριβής, καθώς και στον φοιτητή του Γεωλογικού Τμήματος Μανώλη Ανδρεαδάκη που επιμελήθηκε της σχεδίασης του Νεοτεκτονικού χάρτη και του Χάρτη Μορφολογικών κλίσεων.

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πενταετή υποτροφία που μου χορήγησε.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη σύζυγό μου Καίτη και τη μητέρα μου Άννα, οι οποίες με βοήθησαν ποικιλοτρόπως με την ουσιαστική και την ηθική συμπαράστασή τους.


 

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΜΕΡΟΣ Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

 

ΜΕΡΟΣ Γ

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 

ΜΕΡΟΣ Δ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 

ΜΕΡΟΣ Ε

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΣΥΝΟΨΗ

 

ABRIDGED

ENGLISH VERSION

Click for English Page

 

ΜΕΡΟΣ Η

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Οπτικός δίσκος υπολογιστή) - APPENDIX - (CD ROM) :

Περιεχόμενα - Contents:

 TEXT

Κείμενα σε μορφή HTML - Text in HTML format

* MAPS

Χάρτες σε μορφή JPEG - Maps in JPEG format

 

 

ΓΑΙΑ Νο 7 - ISBN 960-8468-32-9* Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 157 84 Αθήνα - mailto:fountoulis@geol.uoa.gr

* University of Athens, Department of Geology, Div. Dynamic, Tectonic, Applied Geology, Panepistimioupolis, Zografou GR 157 84 Athens, Greece - mailto:fountoulis@geol.uoa.gr