ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση

13-Δεκ-2005

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από τα Μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και Ε.Δ.Τ.Π. - Ι.Δ.Α.Χ. του Τομέα Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ (για το Ακαδ. έτος 2004-2005)

Καθηγητής Σπυρίδων Λέκκας
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Β' εξαμ.)
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Δ' εξαμ.)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Ε' εξαμ.)
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Μεταπτυχιακά Β' εξαμ.)
Καθηγητής Δημήτριος Παπανικολάου
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Γ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προπτυχιακά Ε' εξαμ.)
 • ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
Καθηγητής Γεώργιος Στουρνάρας
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Ζ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Προπτυχιακά Η' εξαμ.)
 • ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά Β' εξαμ.)
 • ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΥΔΡΟΓΕΩΛ. ΕΡΓΑ (Μεταπτυχιακά Β' εξαμ.)
Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Προπτυχιακά Ζ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Προπτυχιακά Η' εξαμ.)
Αναπλ. Καθ. Απόστολος Αλεξόπουλος
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Δ' εξαμ.)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Ε' εξαμ.)
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
 • ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ (Μεταπτυχιακά Β' εξαμ.)
Επίκ. Καθ. Ζαφείρης Καροτσιέρης
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Γ' εξαμ.)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Ε' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Προπτυχιακά Ζ' εξαμ.)
 • ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
Επίκ. Καθ. Χρήστος Σίδερης
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Β' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προπτυχιακά Ε' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (Προπτυχιακά Η' εξαμ.)
Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Φουντούλης
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Γ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Προπτυχιακά Ζ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (Προπτυχιακά Η' εξαμ.)
 • ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
Επίκ. Καθ. Στυλιανός Λόζιος
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Γ' εξαμ.)
 • ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Μεταπτυχιακά Α' εξαμ.)
Επίκ. Καθ. Μαρία Σταυροπούλου
 • ΜΗΧ. ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Προπτυχιακά ΣΤ' εξαμ.)
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά Ζ' εξαμ.)
Καίτη Θεοδοσίου
Ε.Τ.Ε.Π.
Δρ. Χάρης Κράνης
Ι.Δ.Α.Χ.
Δρ. Βαρβάρα Αντωνίου
Ι.Δ.Α.Χ.
Δρ. Εμμανουήλ Σκούρτσος
Ι.Δ.Α.Χ.
Δρ. Εμμανουήλ Βασιλάκης MSc.
Ι.Δ.Α.Χ.
Δημήτρης Θεοχάρης MSc.
Ι.Δ.Α.Χ.
Κωνσταντίνος Σούκης MSc.
Ι.Δ.Α.Χ.
Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης
Ι.Δ.Α.Χ.
Δρ. Παρασκευή Νομικού
Ι.Δ.Α.Χ.
Ευάγγελος Λόγος
Ι.Δ.Α.Χ.
Γιάννης Μπαντέκας
Ι.Δ.Α.Χ.
Σωτήρης Μαρσέλος
Ι.Δ.Α.Χ.

 

Για σχόλια και παρατηρήσεις μπορείτε να στέλνετε