ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση

27-Mαρ-2007

 

 

 

 

 

 

 

New Ασκήσεις Εργαστηρίου "Εισαγωγή στη Γεωλογία Περιβάλλοντος" (Καθ. Ε. Λέκκας) (uploaded 19-11-2008) New


Ασκήσεις Εργαστηρίου " Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική " (uploaded 20-7-2007)

Άσκηση 2

Άσκηση MT21


Βιβλία για την ύλη του Μαθήματος "Γεωλογία Περιβάλλοντος" (uploaded 15-11-2005)

Γεωλογία & Περιβάλλον (10 ΜΒ)

Φυσικές & Τεχνολογικές Καταστροφές (40 ΜΒ)


Σημειώσεις Μαθήματος "Δυναμική Γεωλογία " (uploaded 27-3-2007)

Εξώφυλλο

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 3ο

Κεφάλαιο 4ο

Κεφάλαιο 5ο

Κεφάλαιο 6ο

Κεφάλαιο 7ο

Κεφάλαιο 8ο

Κεφάλαιο 9ο

Κεφάλαιο 10ο

Κεφάλαιο 11ο

Κεφάλαιο 12ο

Φωτογραφικό Άλμπουμ

Βιβλιογραφία


Σημειώσεις Μαθήματος "Γεωλογική Χαρτογράφηση " (uploaded 15-2-2005)

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 3ο

Κεφάλαιο 4ο

Κεφάλαιο 5ο

Όλα τα κεφάλαια ενοποιημένα (11 ΜΒ)


Σημειώσεις Εργαστηρίου "Μικροτεκτονική" (uploaded 15-2-2005)

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 3ο

Κεφάλαιο 4ο

Κεφάλαιο 5ο

Κεφάλαιο 6ο

Κεφάλαιο 7ο

Κεφάλαιο 8ο

Όλα τα κεφάλαια ενοποιημένα (33 ΜΒ)


Σημειώσεις Εργαστηρίου "Εισαγωγή στη Γεωλογία" (uploaded 15-2-2005)

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 3ο

Κεφάλαιο 4ο

Κεφάλαιο 5ο

Κεφάλαιο 6ο

Κεφάλαιο 7ο

Κεφάλαιο 8ο

Κεφάλαιο 9ο


The TRANSMED Atlas (uploaded 27-12-2004)

σε τρία αρχεία (3.46MB, 1.59MB, 0.5MB) three smaller files

Στρωματογραφική Τομή - Stratigraphical Section

Τεκτονική Τομή - Tectonic Section


 

Μέχρι σήμερα την σελίδα έχουν επισκεφθεί φορές.

Για σχόλια και παρατηρήσεις μπορείτε να στέλνετε