ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση

11-Ιαν-2005

 

 

 

 

 

 

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου γίνεται από την Πανεπιστημιούπολη, προς την είσοδο του Τμήματος Γεωλογίας, όπως φαίνεται στη μεγέθυνση της παρακάτω εικόνας.

Δορυφορική εικόνα Quickbird της περιοχής Πανεπιστημιούπολης (Copyright Space Consulting S.A.)

 

 

 

 

Για σχόλια και παρατηρήσεις μπορείτε να στέλνετε

l