ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση

23-Νοε-2005

 

 

 

 

 

 

Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται διάφορες διευθύνσεις σχετικές με τις εργασίες του Εργαστηρίου και θα ανανεώνονται κατά καιρούς.

TEKTONIKH - ΓΕΩΛΟΓΙΑ

The TRANSMED Atlas (uploaded 27-12-2004)

σε τρία αρχεία (3.46MB, 1.59MB, 0.5MB) three smaller files

Στρωματογραφική Τομή - Stratigraphical Section

Τεκτονική Τομή - Tectonic Section

 

http--geology.ou.edu-~ksmart-structure_webpage-software.html

http--www.earthsciences.uq.edu.au-~rodh-software-index.html

http://wwwdsa.uqac.uquebec.ca/%7Emhiggins/athen.htm

http://www.geo.auth.gr/gr_proptyxiaka_e-courses.htm

http://www.metal.ntua.gr/index.pl/notes7d3d04d2_gr_ergastiriakes_askiseis
http://www.metal.ntua.gr/index.pl/notes7d3d04d2_gr_miscellaneous

http://www.geosociety.gr/greek/ellada.jpg
http://www.islandstrolling.com/islands/cyclades/milos/english/milos_geology.htm
http://www.showcaves.com/english/gr/Geology.html
http://www.virtual-geology.info/eurogeol/italy.html
http://www.rockhounds.com/rockgem/articles/greece.html

http://earth.leeds.ac.uk/basic_structure/shape/tectonites.htm
http://jove.geol.niu.edu/faculty/fischer/PDFs.html

http://www.tee.gr/online/afieromata/1999/2067/pg019.shtml

http://www.milostravel.com/geology.asp
http://www.dilos.com/region/crete/countryside_of_crete.html
http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Greece/GREEK_Project_2003.pdf
http://www.science.uwaterloo.ca/earth/waton/greece.html
http://www.science.uwaterloo.ca/earth/waton/greece2.html
http://egnatia.ee.auth.gr/~aparv/geothermy/
http://ostracod.geo.umass.edu/besonen/masters/

http://www.unisdr.org/wcdr/preparatory-process/national-reports/Greece-report.pdf
http://www.gfz-potsdam.de/pb5/pb52/projects/Corinth/Rettenmaier_ICDP_abstract2005.pdf
http://www.gnest.org/Journal/Vol6_No1/voudouris.pdf
http://www.geo.auth.gr/ege2004/articles/CG4_60.pdf
http://www.episodes.org/backissues/244/252-256%20Avrami.pdf

http://www.leeds.ac.uk/civil/ceri/water/tphe/publicat/greece/expgreece.pdf

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210304.html
http://www.volcanodiscovery.com/volcano-tours/volcanoes_methana.html

http://waterinfo.gr/eedyp/Paros_papers/mataragas_d.pdf
http://www.anatolikos.tripod.com/olympos.htm
http://www.oreivatein.com/page/mountains/p/parnitha/parnitha.htm
http://www.axiosvios.gr/page.jsp?page_id=17&cat=5§ion=-2®ion=-2&nome=-2  

http://www.mines.utah.edu/geo/courses/UOnline/E%26V_figs/plate%20tectonics/

http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html

http://skywalker.cochise.edu/wellerr/pglnx/chapter20.htm

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/globaltext.html

http://www.brocku.ca/earthsciences/jurgen/

http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/tectonics.html

http://pubs.usgs.gov/publications//text/dynamic.html
http://www.scotese.com/Default.htm
http://www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html

http://www.uh.edu/~jbutler/physical/physical.html

http://www.sci.ccny.cuny.edu/~winslow/e213_mod.ppt#1

http://geosurvey.state.co.us/Default.aspx?tabid=32

http://www.gly.fsu.edu/~georgen/dynearth_lectures/gly1000.ch1pt1.stripped.ppt

http://www.faculty.uaf.edu/ffwz/ge261notes/chapter1.ppt

http://www.usc.edu/dept/geography/geog370/week2.ppt

http://geology.com/
http://geology.about.com/
http://college.hmco.com/geology/resources/geologylink/index.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/earth/
http://geology.usgs.gov/index.shtml
http://vcourseware5.calstatela.edu/eecindex.php
http://www.fi.edu/tfi/hotlists/geology.html
http://www.realtime.net/~revenant/geo.html
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/5730/geolinks.html
http://www.uwsp.edu/geo/internet/geog_geol_resources.html
http://www.uwsp.edu/geo/internet/geol.html

http://darkwing.uoregon.edu/%7Emillerm/slides.html

http://www.brookes.ac.uk/geology/links.html
http://www.enchantedlearning.com/geology/

http://www.geo.wvu.edu/~donovan/geol101/animationindex-mh.htm
http://www.wwnorton.com/nrl/geo/earth/animation_list.htm

http://www.wisegorilla.com/images/geology/geology.html

http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/

http://www.decadevolcano.net/santorini/santorini_geology.htm

http://www.cagenweb.com/quarries/geology/geology.html
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/eol_1e/

http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/tectonics_landforms/title_page.html

http://welcome.to/geologycentral

http://homepage.smc.edu/robinson_richard/animationlinks.htm
http://bisti.com/per/jasperoid/geo.htm

http://www.geologynet.com/geologylinks.htm

http://www.uc.edu/geology/geologylist/

http://geowww.geo.tcu.edu/geolinks.html

http://media.maps101.com/SUB/WORLD_THEMATIC/tectonic.gif

http://en.wikipedia.org/wiki/Tectonic_plate

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/plate-tectonics.html

http://www.gfz-potsdam.de/news/recent/archive/20041226/Downloads/content-en.html

http://earthquake.usgs.gov/image_glossary/tectonic.html

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2005/images/seismograph-globalnetwork2.jpg

http://www.rainbowdolphin.com/dinosaurs/images/gal_tectonic%20plates.jpg

http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/earth/pictures/tectonic_map.jpg

http://www.geo.uu.nl/GIS/tectonic.htm

http://www.mapsofworld.com/thematic-maps/earthquake/major-tectonic-plates.html

http://www.answers.com/topic/plate-tectonics

http://www.pmel.noaa.gov/vents/nemo/explorer/concepts/spreading.html

http://worldatlas.com/aatlas/infopage/tectonic.htm
http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Rockies/flatsub.html
http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Rockies/tectonics.html

http://www.sgs.org.sa/index.cfm?sec=16&sub=171&page http://cuba.ija.csic.es/~danielgc/

http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/pltec/vigil595x266lab.jpg
http://www.resa.net/nasa/images/activeproc/
http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/maps/tectonicsio.html
http://www.the-conference.com/CPSL/ttrkanim.gif
http://www.the-conference.com/CPSL/atlas9.gif
http://www.the-conference.com/CPSL/etopo5.JPG
http://www.jiscmail.ac.uk/lists/geo-tectonics.html
http://www.ees1.lanl.gov/Wohletz/SFT-Tectonics.htm
http://www.es.ucsc.edu/grad/research/groups/paleomag/chmap.html
http://www.es.ucsc.edu/grad/research/groups/paleomag/chpaleo.html

http://www.physicsdaily.com/physics/Earth

http://www.physicsdaily.com/physics/Plate_tectonics

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/vwlessons/atg.html

http://www.geol.vt.edu/profs/rdl/students/mjessup/bcmap2.html

http://www.gns.cri.nz/research/tectonics/

http://www.gisdevelopment.net/technology/carto/techca0006pf.htm
http://rst.gsfc.nasa.gov/Intro/Part2_TectonicMap.html

http://www.seafriends.org.nz/oceano/oceans.htm

http://www.pgc.nrcan.gc.ca/marine/gbgi/ships_home_e.htm
http://www.tectonic-forces.org/

http://www.drgeorgepc.com/Tsunami2004Indonesia.html

http://soundwaves.usgs.gov/2005/01/
http://www.spacedaily.com/news/tectonics-03s.html

http://www.pbs.org/wgbh/nova/volcano/seis_vte.html

http://www.maps.com/referenceProduct.aspx?nav=RM&cid=679,1037&pid=12871

http://www.gtresearchnews.gatech.edu/newsrelease/tectonic.htm

http://www.aist.go.jp/GSJ/dMG/dMGold/starmer/NFB.tectonic.outline.gif

http://www.decadevolcano.net/santorini/santorini_geology_geography.htm

http://freespace.virgin.net/mark.davidson3/sea_level_rise/sea_level_rise.htm

http://members.tripod.com/NZPhoto/volcano/atectonic.htm#volcano

http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/tectonics/#
http://vulcan.wr.usgs.gov/Graphics/framework2.html
http://vulcan.wr.usgs.gov/Imgs/Gif/PlateTectonics/Maps/map_plate_tectonics_world_bw.gif
http://www.em.gov.bc.ca/Mining/Geolsurv/Publications/InfoCirc/IC1995-7/tectonics.jpg
http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/animate/pltecan.html
http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/pltec/pltec1.html
http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/pltec/PSwaveEarthInterior.gif
http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/pltec/vigil595x266lab.jpg
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/planets/earth/Continents.shtml
http://www.solaster-mb.org/mb/images/dyrynda-tectonics-1-wl.GIF
http://www.solaster-mb.org/mb/images/dyrynda-map-trenches-wl.GIF
http://www.mar-eco.no/learning-zone/backgrounders/geology/plate_tectonics
http://apollo.lsc.vsc.edu/classes/met130/notes/chapter18/index.html
http://apollo.lsc.vsc.edu/classes/met130/notes/chapter18/plate_tech.html
http://cc.owu.edu/~rdfusch/110maps05.htm
http://cc.owu.edu/~rdfusch/plate_tectonics.jpg
http://www.ig.utexas.edu/about/history/tectonics.htm
http://iodp.tamu.edu/scienceops/maps.html
http://www.ig.utexas.edu/research/projects/plates/
http://www.wordiq.com/definition/Plate_tectonics

http://users.indigo.net.au/don/nonsense/movass.html

http://www.pacificislandtravel.com/nature_gallery/platetectonics.html
http://www.pacificislandtravel.com/nature_gallery/mountains.htm

http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/earth.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/tectonics.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/tectonics/quakecenters.html
http://library.thinkquest.org/17701/high/tectonics/
http://scign.jpl.nasa.gov/learn/plate.htm
http://scign.jpl.nasa.gov/learn/eq.htm

http://www.ipgp.jussieu.fr/~lacassin/WebTecto/rech/tectorecherche/Extrusion/Extrusion.html

http://www.calstatela.edu/faculty/acolvil/plates.html

http://www.pmel.noaa.gov/vents/coax/swarm.html

http://universe-review.ca/I09-03-tectonics.jpg
http://www.bedford.k12.ny.us/flhs/science/images/tectonics.jpg
http://www.enchantedlearning.com/egifs/Earthscrust.GIF
http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geos577/projects/brown/tectonics-of-YS.html
http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Andes/intro.html

http://www.terradaily.com/news/tectonics-05zs.html
http://www.terradaily.com/news/disaster-management-05z.html

http://www.geol.ucsb.edu/faculty/gans/mexico/sr.html

http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/noca/nocageol4c.html
http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/pltec/pltec3.html
http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/pltec/diverge.html
http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/animate/A48.gif
http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/noca/fig13.gif
http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/animate/47.gif
http://scign.jpl.nasa.gov/learn/plate4.htm

http://lpc1.clpccd.cc.ca.us/lpc/hanna/WELCOME.HTM

http://denali.gsfc.nasa.gov/research/lowman/lowman.html

http://www.geology.uiuc.edu/field_trips/Arizona/

http://www.geology.uiuc.edu/field_trips/Arizona/FTimages/Deformed.jpg

http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/earth_il.html

http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/tsunami/tsun_bay.html

http://observe.arc.nasa.gov/nasa/earth/tectonics/Tectonics1.html
http://wwwrses.anu.edu.au/gfd/members/davies/pages/platetectonics.html
http://www.gsf.fi/~truotois/public/Geomex/Fig26-Mgml%20and%20tectonics.jpg
http://www.lib.utexas.edu/maps/atlas_mexico/tectonics.jpg

http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=1495
http://veimages.gsfc.nasa.gov//1495/PIA02786_md.jpg

http://www.mbari.org/expeditions/tectonics.htm
http://library.thinkquest.org/04oct/01724/causes_tectonics.html
http://library.thinkquest.org/04oct/01724/causes_plate.html
http://library.thinkquest.org/04oct/01724/causes_tsunami.html

http://www.geophysik.ruhr-uni-bochum.de/index.php?id=3&sid=2
http://earth.leeds.ac.uk/leb/tectonics/tectonics.htm
http://atlas.geo.cornell.edu/education/instructor/tectonics/
http://geowords.com/lostlinks/j01/1.htm
http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/PlateTectonics/framework.html
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/03trench/trench/media/trench.html
http://www.natureandco.co.nz/land_and_wildlife/landforms/
http://www.natureandco.co.nz/land_and_wildlife/landforms/tectonics/tect-areas.jpg
http://staff.aist.go.jp/kenji.satake/animation.gif
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/tsunami/com/20041226-indonesia/

http://www2.mcdaniel.edu/Biology/eco/paleoecology/paleoecology.html

http://www.cosis.net/abstracts/EAE03/05854/EAE03-J-05854.pdf
http://online.itp.ucsb.edu/online/earth04/lithgowbertelloni2/

http://gore.ocean.washington.edu/reportsmeetings/neptune_seismology/section_3.2.html
http://gore.ocean.washington.edu/reportsmeetings/neptune_seismology/section_3.3.html
http://gore.ocean.washington.edu/reportsmeetings/neptune_seismology/section_3.4.html

http://gore.ocean.washington.edu/reportsmeetings/neptune_seismology/section_5.0.html

http://www.ldeo.columbia.edu/~katz/publications/Knepley_etal_Springer06.pdf

http://jaeger.earthsci.unimelb.edu.au/Listings/pdf.html
http://jaeger.earthsci.unimelb.edu.au/msandifo/Publications/Geodynamics/pdf/chapter_03.pdf
http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/

http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/v2/About/references/San_Joaquin_Valley_CA/geodynamics.pdf
http://www.sgseg.gsa.org.au/Resources/PDF/Geodynamics.pdf
http://www.eas.purdue.edu/~ecalais/teaching/eas450/geodynamics.pdf
http://walter.usc.edu/~becker/myres/myres1/disciplinary_notes/geodynamics.pdf
http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/3303/articles/Serkan(Geodynamics).pdf
http://karel.troja.mff.cuni.cz/documents/CM-PDE.pdfworld
http://karel.troja.mff.cuni.cz/documents/seismologie/seis1/2005_1/WORLD.GIF
http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/ltp/2003_annual_report/3.geodynamics.pdf

http://www.geo.uu.nl/Research/Paleomagnetism/publications/ISES_tectop.pdf

http://www.le.ac.uk/geology/art/pdfdocs/sediment.pdf
http://www.le.ac.uk/geology/art/gl209/

http://www.geol.binghamton.edu/faculty/naslund/GEOL111.html

http://pangea.stanford.edu/research/hydro/classes/GES235/notes04.pdf

http://bullard.esc.cam.ac.uk/~jackson/pubs/1999_arkitsa_jsg.pdf
http://bullard.esc.cam.ac.uk/~jackson/pubs/1999_faultdeath_jsg.pdf

http://www.platetectonics.com/
http://www.hartrao.ac.za/geodesy/tectonics.html
http://www.margins.wustl.edu/
http://sps.unavco.org/crustal_motion/dxdt/nnrcalc/
http://pgap.uchicago.edu/PGAPhome.html
http://atlas.geo.cornell.edu/people/weldon.html
http://library.thinkquest.org/27026/
http://eobglossary.gsfc.nasa.gov/Study/Tectonics/
http://eobglossary.gsfc.nasa.gov/Observatory/
http://www.wesleyan.edu/ctgeology/geowebsites.html

http://geology.wr.usgs.gov/docs/parks/gtime/radiom.html


 

 

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 
 

GIS File Library - Directions Magazine

GIS WWW Links

GPS Receiver Information, Software, and Hardware Reviews of Garmin, Lowrance, Magellan and othe

Map Maker North America GIS Software for Quality Map Making

http://glovis.usgs.gov/

http://www.gly.bris.ac.uk/www/teach/virtrips/nineplanets/nineplanets.html

http://www-glg.la.asu.edu/%7Esreynolds/geologic_scenery/geologic_scenery_images.htm

http://ngmdb.usgs.gov/

http://www.uh.edu/~jbutler/anon/quick.html

http://www.agci.org/publications/eoc95/EOC95CONTENTS.html

http://users.podolsk.ru/scher/eng/gsoffice/iamg98.html
http://www.csiss.org/events/meetings/spatial-tools/papers/krivoruchko.pdf
http://www.ai-geostats.org/papers/
http://bibserv.isti.cnr.it/Dienst/Repository/2.0/Body/cnr.isti/2005-A2-20/pdf?tiposearch=ercim&langver=
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/papers/geoinfo99_geostats.pdf
http://www.pop.psu.edu/gia-core/pdfs/gis_rd_05-67.pdf

http://www.absc.usgs.gov/glba/gistools/
http://www.ncgia.ucsb.edu/education/curricula/cctp/Welcome.html
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/D-H/gis/fischer.html
http://www.gisdevelopment.net/aars/acrs/1997/ts11/ts11002.shtml
http://www.soi.city.ac.uk/~dk708/pg2_3.htm
http://bss.sfsu.edu/nsfgis/analysis.htm
http://www.ncgia.ucsb.edu/Publications/Tech_Reports/92/92-10.PDF
http://www.asian.gu.edu.au/pictures.html

http://space.jpl.nasa.gov/
http://citas.csde.washington.edu/
http://grass.itc.it/statsgrass/index.php
http://www10.giscafe.com/resource/display_links.php?category_id=188
http://www10.giscafe.com/link/display_categories.php
http://gis.esri.com/library/userconf/proc00/professional/papers/PAP801/p801.htm
http://www.umich.edu/~cscar/gis/
http://www.csiss.org/learning_resources/content/good_sa/landsatnyc.jpg

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/current_volcs/current.html

http://volcano.und.edu/vwdocs/movies/movie.html

http://volcano.und.edu/volcanoes.html

http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/home.pl

http://www.geophys.washington.edu/seismosurfing.html

http://www.teiser.gr/geoplir/pdffiles/mathima205/GEOINFOR.pdf

http://www.earthscape.org/t1/min05/index.html
http://www.ldeo.columbia.edu/~katz/publications/Knepley_etal_Springer06.pdf

http://www.uwsp.edu/geo/internet/multimedia.html

http://www.uwsp.edu/geo/internet/cartography.html

http://www.lukew.com/marsgeo/

http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/index.html

http://www.uic.edu/classes/geol/eaes350/EaES350-14.ppt

http://www.surpac.com/products/vision/images/page1.shtml

http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html

http://www.spacedaily.com/
http://www.marsdaily.com/

http://eu.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=12428

http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Rockies/images.html

http://cisas.unipd.it/gps/Maps_tectLinear.htm

http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEM18A57ESD_0.html

http://denali.gsfc.nasa.gov/dtam/images/vlbi.gif

http://www.gisdevelopment.net/technology/carto/techca0006pf.htm
http://rst.gsfc.nasa.gov/Intro/Part2_TectonicMap.html

http://geologicalmap.nm.ru/merged/merged.html

http://edc.usgs.gov/Tectonic/tectonics_main.htm

http://daac.gsfc.nasa.gov/gallery/global_browse/

http://space.rice.edu/hmns/connected/earthupdate.html
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Solar/action?sys=-Sf

http://observe.arc.nasa.gov/nasa/education/tools/stepby/archive.html
http://observe.arc.nasa.gov/nasa/education/tools/stepby/landsat_intro.html
http://observe.arc.nasa.gov/nasa/education/tools/sources_sw.html
http://dynamo.ecn.purdue.edu/%7Ebiehl/MultiSpec/Index.html

http://www.iacm.forth.gr/regional/papers/HGIChr.pdf
http://www.itia.ntua.gr/getfile/89/2/2000EYDAPHydrosystemsSM.pdf
http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u01.html
http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u002/u002.html
http://www.ucgis.org/priorities/research/research_white/1998%20Papers/soc1.html
http://www3.csc.noaa.gov/rookerybay/gis/GISmodel/import.htm
http://erg.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/
http://gsa.confex.com/gsa/2002AM/finalprogram/abstract_42641.htm
http://www.esri.com/industries/university/education/literature.html
http://mapserver.gis.umn.edu/cgi-bin/wilma/mapserver-users
http://www.gis.com.my/scripts.htm

http://www.geo.ed.ac.uk/agidict/welcome.html
http://easyweb.easynet.co.uk/~edp/esguide/start.html

http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.gisDictionary.gateway
http://www.ncgia.ucsb.edu/Publications/Tech_Reports/92/92-13.PDF
http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html
http://www.extension.umn.edu/distribution/naturalresources/DD6097.html
http://www.phppo.cdc.gov/phtn/gis/pdfgloss.pdf
http://www.gismonitor.com/
http://spatialnews.geocomm.com/
http://gislounge.com/ll/llindex.shtml
http://gislounge.com/ll/basics.shtml

http://www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

http://spatialnews.geocomm.com/community/
http://openjump.org/wiki/show/HomePage
http://www.lib.uwaterloo.ca/discipline/Cartography/cart.html
http://www.erc.montana.edu/Res-Lib99-sw/glossary/gimgan.html
http://gislounge.com/glossary/blglossary.shtml
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/intro/intro_ftoc.html
http://www.geog.leeds.ac.uk/people/m.blake/magis/glossary/esriglos.htm
http://www.geodata.soton.ac.uk/Booklet.html
http://srmwww.gov.bc.ca/gis/glosstxt.html
http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/glossary.html
http://gis.ashevillenc.gov/PublicAccess/metadata/mdd.htm
http://www.grime.net/gistools/

http://www.it.cmich.edu/docs/ESRI_VC_SiteLicenses_April2002.pdf
http://gis.uckac.edu/PDF/Introduction%20to%20ArcGIS%209x.pdf
http://www.crwr.utexas.edu/gis/gishydro01/Class/exercises/arcinfo.htm
http://www.gis.unbc.ca/courses/geog300/labs/lab1/indexa.php
http://www.nacs.uci.edu/~tsoeller/gis/class_notes/Intro%20to%20ArcGIS%20Class%202.pdf
http://www.geoweb.dnv.org/Education/whitepapers/ArcINFO8Cust.pdf
http://www.edgetech-us.com/Pdf/ai8_arcobjects.pdf

http://www.dblab.ece.ntua.gr/courses/AI/2003/notes/empeira.pdf
http://www.dblab.ece.ntua.gr/courses/AI/2003/notes/Chap10.pdf

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/ltp/2003_annual_report/3.geodynamics.pdf

http://www.ait.ac.th/digital_gms/Proceedings/A41_PHAM_TRONG_TRINH.pdf
http://www.ait.ac.th/digital_gms/Proceedings/A44_TRONG_XUAN_LUAN.pdf

http://www.geo.ed.ac.uk/home/giswww.html
http://remotesensing.org/tiki-index.php
http://www.planet-earth.org/enter.html
http://opensourcegis.org/
http://www.ping.com.au/
http://freegis.org/
http://www.esri.com/software/atlas/converters.html

http://gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abstract_57153.htm

http://www.omnimap.com/catalog/int/greece.htm

http://www.geosearch.gr/
http://www.geosearch.gr/smsphoto.htm#

http://www.gein.noa.gr/Ganas/T7-9Ganas_Pavlides_Karastathis.pdf
http://www.pcigeomatics.com/support_center/tech_papers/AtticaDEM.pdf

http://www.mountains.gr/xartografiko/xartographia.html

 


 

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

International Society for Rock Mechanics ( ISRM )

International Tunneling Association (ITA)

Canadian Geotechnical Society

Swedish "Statens" Geotechnical Institute

Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Norway

Geotechnical and Geoenvironmental Software Directory

World Wide Web of Geotechnical Engineers

Geotechnical Web Resources

http://www.tee.gr/online/afieromata/1998/1997/page4.htm

http://www.infopeloponnisos.gr/new_investments/documents/RIPE12.doc

http://geo.mff.cuni.cz/staff/zm/continuu.pdf

http://geo.mff.cuni.cz/staff/cm/geoterm.pdf

http://www.sci.ccny.cuny.edu/~winslow/e213_mod.ppt#1

http://www.uwsp.edu/geo/internet/environment.html

http://geoscience.unlv.edu/pub/hanson/GEY471671/471671Powerpoint.ppt

http://www.surpac.com/products/vision/images/page1.shtml

http://www.geology.upatras.gr/enggeol/epaggelm/engineering-geology.pdf
http://www.soest.hawaii.edu/martel/Courses/GG454/
http://pgi.gov.pl/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=7&Itemid=3

http://glovis.usgs.gov/
http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/
http://www.public.iastate.edu/~dicook/research/John.Deere.html
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/maps/grasp.html
http://www.geo.unizh.ch/rsl/aboutus/
http://www.ibrae.ac.ru/~mkanev/eng/Sda.html
http://sal.uiuc.edu/links_main.php

http://corinth.dt.insu.cnrs.fr/publications/3f/thermoporomechanics.pdf
http://corinth.dt.insu.cnrs.fr/publications/3f/1year_wp5bis.pdf
http://www.ifp.fr/IFP/en/IFP02OGS.nsf/(VNoticesOGST)/66A1DDA02348CB46C1256CDE00582661/$file/roegiers_v57n5.pdf?openelement
http://www.lib.utexas.edu/etd/d/2004/liud55939/liud55939.pdf
http://www.gas.ou.edu/research/documents/phdissadp1-a.PDF

http://pangea.stanford.edu/research/hydro/classes/GES235/notes04.pdf
http://www.geoengineer.org/applications.htm

http://fbe.uwe.ac.uk/public/geocal/SoilMech/
http://physics.uwstout.edu/geo/
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Civil-and-Environmental-Engineering/1-361Fall-2004/LectureNotes/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_mechanics
http://www.lpi.usra.edu/expmoon/Apollo17/A17_Experiments_SMI.html
http://science.nasa.gov/newhome/headlines/msad06jan98_1.htm
http://science.nasa.gov/newhome/headlines/msad04feb98_1.htm

http://www.mininglife.com/Miner/rockmech/
http://technology.infomine.com/rockmine/
http://www.innovativegis.com/basis/primer/analysis.html
http://maillists.uci.edu/mailman/public/uci-gis/2002-January/thread.html#27

 

http://ap.physics.uoc.gr/theory/ch7/node2.html

http://www.itia.ntua.gr/getfile/679/2/2005tegospres.pdf
http://www.geo.auth.gr/ege2004/articles/PG18_228.pdf
http://www.plastiras.gr/greek/rm_historic.html
http://observatory.egnatia.gr/factsheets/fs_PE_E_2_02-05.pdf
http://www.ekby.gr/ekby/el/StrymonWeb/Strymon_Diah_main.htm

http://www.ath.aegean.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6011
http://www.crete-region.gr/greek/fysikoi%20poroi/disa/PERILIPSI2%5Cpage6.htm
http://www.crete-region.gr/greek/fysikoi%20poroi/disa/PERILIPSI2%5Cpage3.htm
http://www.thrakiotikos-luedenscheid.de/wbboard/thraki.php
http://www.mountains.gr/xartografiko/xartographia.html
http://www.infopeloponnisos.gr/new_investments/documents/RIPE12.doc
http://www.tee.gr/online/afieromata/1999/2067/pg019.shtml
http://www.tee.gr/online/afieromata/1998/1997/page4.htm
http://ap.physics.uoc.gr/theory/ch7/node2.html


 

 

SOFTWARE

Λογισμικό μετατροπής παρουσιάσεων για τον προβολέα InFOCUS-LP600

 

http://terraweb.wr.usgs.gov/software/mips/
http://www.gstat.org/
http://www.holcombe.net.au/software/

http://www.survey.ntua.gr/main/labs/struct/software/rockfall/
http://www.survey.ntua.gr/main/labs/struct/software/mohr/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/hardrock/geol1/EndoGeo7.html
http://www.geos.iitb.ac.in/softwares.html
http://www.ggsd.com/ggsd/index.cfm
http://www.globalchange.umich.edu/Ben/gs351/StressMohr%20Program.htm
http://www.rockware.com/catalog/pages/mohrview.html
http://www.engapplets.vt.edu/Mohr/java/nsfapplets/MohrCircles2-3D/Applets/applet.htm

http://www.rockhounds.com/rockshop/database.shtml
http://field.hypermart.net/
http://www.agismap.com/
http://www.geologylinks.com/Software.html
http://gnu.fyxm.net/directory/science/geography/
http://www.engineers-international.com/freeshare.html
http://www.mindspring.com/~rbwinston/geowat.htm
http://www.daolnwod.net/soft_7951.html
http://www.unigis.org/resources/gissoftware.htm
http://www.bgs.ac.uk/free/
http://www.smartdraw.com/specials/geography.asp?id=42667
http://www.scientificsoftwaregroup.com/
http://www.df.lth.se/~micke/s_earth.html
http://dimin.m6.net/software/utils.html
http://dimin.m6.net/software/fun.html
http://www.seismology.harvard.edu/~becker/igmt/
http://chez.mana.pf/dominique.reymond/
http://www.ndsu.nodak.edu/instruct/sainieid/software/software_list.shtml
http://www.sping.com/seaclear/
http://www.geo-slope.com/downloads/
http://www.uh.edu/~jbutler/anon/macsoft.html
http://www.rockware.com/
http://www.structural-geology-portal.com/other_files/structural_geol_software_self_third_party.html
http://www.gisdevelopment.net/downloads/gis/
http://servermac.geologie.uni-frankfurt.de/Staff/Homepages/Petschick/Geo4Mac/RainersSoftListE.html
http://www.spatialhydrology.com/freedownload.html
http://www.earth.ox.ac.uk/~davewa/geosoft.html
http://www-sst.unil.ch/research/variowin/
http://www.myvirtualnetwork.com/mklotz/
http://www.geosoft.com/downloads/index.asp

http://www.uwsp.edu/geo/internet/multimedia.html

http://www.uic.edu/classes/geol/eaes350/1

http://serendip.brynmawr.edu/local/suminst/eei05/1

http://www.geo.wvu.edu/~donovan/geol101/animationindex-mh.htm
http://www.wwnorton.com/nrl/geo/earth/animation_list.htm

http://homepage.smc.edu/robinson_richard/animationlinks.htm

http://edc.usgs.gov/Tectonic/tectonics_main.htm

http://www.geoengineer.org/applications.htm

http://www.itis-molinari.mi.it/Intro-Med.html
http://www.itis-molinari.mi.it/Intro-Reconstr.html
http://www.itis-molinari.mi.it/geo.html

 


 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

http://college.hmco.com/geology/resources/geologylink/glossary.html

http://www.geotech.org/survey/geotech/dictiona.html

http://www.geotech.org/survey/geotech/GeochemGlossary.pdf

http://www.ge-at.iastate.edu/courses/Geol_100/old_files/glossmenu.html

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/glossary.html

http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/43/01/article_1668_en.html

http://www.geos.iitb.ac.in/glossaries.html

http://www.geologyrocks.co.uk/glossary.php

 

http://www.minersoc.org/pages/links/lists.html
http://www.webmineral.com/
http://www.minerals.net/
http://www.mindat.org/
http://www.minerant.org/home.html
http://web2.donzampano.com/index.php?lang=en&SID=5a5065c47d2e03c057fec56a17c378f8&lang=en
http://www.geolab.unc.edu/Petunia/IgMetAtlas/mainmenu.html
http://www.musee.ensmp.fr/mineral//EspeceDAuteur.html
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html
http://mineral.galleries.com/
http://192.241.47.201/ourcommunities/rockology/Non-MetallicRocksandMinerals.htm
http://www.brookes.ac.uk/geology/8361/1999/tracey/intro.htm
http://www.mii.org/commonminerals.html
http://shropshiremines.org.uk/bmd/index.htm
http://www.minerant.org/science.html
http://www.rockhounds.com/rockshop/xtal/index.html
http://www.iucr.ac.uk/cww-top/crystal.index.html
http://www.iucr.ac.uk/sincris-top/index.html

 

http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/
http://mbgnet.mobot.org/
http://www.glg.la.asu.edu/%7Esreynolds/geologic_scenery/geologic_scenery_images.htm

 

http://www.megaconverter.com/mega2/

 

Μπορείτε να ενημερώνετε για τυχόν ενδιαφέρουσες διευθύνσεις που αξίζει να αναφέρονται με αποστολή e-mail: